Instalcos första med el, VS, ventilation och sprinkler i samma projekt

Report this content

Instalco genomför nu sitt första projekt med installation el, VS, ventilation och sprinkler i samma projekt. Det multidisciplinära projektet är i Gränby Köpstad i Uppsala och utförs av Instalcobolagen DALAB och Sprinklerbolaget.

Gränby Köpstad är Uppsala kommuns och Atrium Ljungbergs satsning på ett nytt handelsområde och ny stadsdel i norra Uppsala. Fastec Sverige AB är beställare och projektet gäller Gränby Köpstad Hur 3 på 13 000 kvadratmeter butiksyta. Här genomför Sprinklerbolaget och DALAB installationer inom fyra verksamhetsområden.

- Det här är vårt första projekt inom Instalco där vi kan erbjuda installationer av alla fyra områden el, VS, ventilation och sprinkler i samma uppdrag. Det här är något som vi verkligen ser fram emot och där vi kan vara konkurrenskraftiga och hitta bästa totalekonomi på önskade krav, säger Johan Larsson, affärsområdesansvarig för Instalco Norr.

Projektet som är en samverkansentreprenad ska vara slutfört i början av juli 2018.


För ytterligare information:
Johan Larsson, affärsområdesansvarig Norr Instalco
Telefon 070-566 91 23, johan.larsson@instalco.se  

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom cirka 40 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det här är vårt första projekt där vi har el, VS, ventilation och sprinkler i samma uppdrag
Johan Larsson, affärsområdesansvarig Instalco Norr