Delårsrapport januari-juni 2018

Stark tillväxt och lönsamhet med stabilt kassaflöde

April – juni 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 50,2 procent till 1 174 (781) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 14,4 (-9,0) procent.
  • Justerad EBITA ökade till 107 (69) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,1 (8,9) procent.
  • Det operativa kassaflödet för kvartalet var 125 (30) miljoner kronor.
  • Fyra förvärv har genomförts under kvartalet som på årsbasis tillför en bedömd omsättning om 238 miljoner kronor.
  • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till 1,52 (0,90) kronor.

Januari – juni 2018

  • Nettoomsättningen ökade med 46,5 procent till 2 153 (1 470) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 8,5 (2,8) procent.
  • Justerad EBITA ökade till 179 (114) miljoner kronor motsvarande en justerad EBITA-marginal om 8,3 (7,8) procent.
  • Det operativa kassaflödet för perioden var 199 (134) miljoner kronor.
  • Nio förvärv har genomförts under perioden som på årsbasis tillför en bedömd omsättning om 553 miljoner kronor.
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 1,95 (1,46) kronor.


VD Per Sjöstrand kommenterar kvartalet:
Jag är stolt över att kunna summera ett starkt första halvår för Instalco, med hög tillväxt och lönsamhet i andra kvartalet. Omsättningen i kvartalet uppgick till 1 174 (781) miljoner kronor. Tillväxten uppgick till 48,7 procent varav 14,4 procent var organisk tillväxt. Justerad EBITA för andra kvartalet uppgick till 107 (69) miljoner kronor, motsvarande en justerad EBITA-marginal om 9,1 (8,9) procent. Med den höga lönsamheten är vi på god väg mot vårt EBITA-mål om 450 miljoner kronor (pro forma) år 2019.

Orderstocken utvecklades fortsatt väl och uppgick vid utgången av kvartalet till 3 875 (2 496) miljoner kronor, motsvarande en ökning om 55,2 procent. Vi har under några kvartal haft en orderstock som varit högre än de senaste 12 månadernas omsättning – klart över vårt historiska snitt – vilket nu avspeglas i omsättningen.

Förvärv i Sverige, Norge och Finland
Vi fortsätter arbeta enligt vår aktiva förvärvsagenda, och under kvartalet har vi förvärvat fyra nya bolag som kommer att bidra till gruppens fortsatta utveckling. Med Dala Kylmecano i Borlänge kompletterar vi vårt utbud med specialistkunskap inom värmepumpar och kyla. Med APC Elinstallatören stärker vi vår position i den expansiva regionen Östergötland, där koncernens dotterbolag Vallacom finns sedan tidigare.

I Norge har vi förvärvat Teknisk Ventilasjon, som etablerar Instalco på en ny marknad i Trondheim med omkringliggande områden. Bolaget är verksamt inom ventilation och är specialister på inomhusklimat.

Även i Finland har vi växt under kvartalet genom förvärv av LVI-Urakointi Paavola. Bolaget erbjuder VS-installationer samt ventilationsarbeten i främst Helsingfors med omnejd och har sedan tidigare samarbeten med flera Instalco-bolag på den finska marknaden.

Sammantaget har vi sedan årsskiftet förvärvat bolag med årlig omsättning på drygt 550 miljoner kronor, och är därmed helt enligt plan mot vår ambition om 600-800 miljoner kronor i förvärvad omsättning per år. Vi ser ett fortsatt gynnsamt förvärvsklimat och för dialoger med många duktiga entreprenörer. Som alltid köper vi bara kvalitetsbolag med bevisad lönsamhet och moget ledarskap.

Projekt som skapar samhällsnytta
Vi fortsätter vår strävan att öka våra insatser på hållbarhetsområdet och att genomföra projekt som skapar samhällsnytta. Det innebär att värna om miljön för alla – både inomhus och utomhus – och att hitta nya, smarta och energieffektiva lösningar för våra kunder.

Vi är specialiserade på installationer i samhällsfastigheter som skolor, förskolor, sjukhus och andra offentliga lokaler. Under kvartalet har vi bland annat slutfört nybyggnationerna av Änglundaskolan i Örebro och Viksbergsskolan i Södertälje. Båda skolorna är högt miljöklassade och står klara att öppnas nu i samband med höstens skolstart.

Jag vill också lyfta fram vårt samarbete med Stiftelsen Botildenborg i Rosengård. Instalco-bolagen Rörläggaren, Bi-Vent och El-Pågarna bistår med arbetsledning genom projektledare och montörer vid renoveringen av 1800-talsfastigheten Botildenborg och stiftelsen står för arbetskraften genom nyanlända. Våra bolag tar också emot studiebesök för nyanlända med bakgrund i byggbranschen för att ge dem inblick i hur branschen fungerar i Sverige och hjälpa dem att bli yrkesverksamma.

Hög efterfrågan på installationstjänster
Framgent ser vi fortsatt hög efterfrågan på installationstjänster inom samtliga våra områden. Takten i byggandet av bostadsrätter i storstäderna fortsätter att mattas av något, men tack vare bredden i vår portfölj med särskild vikt mot samhällsnyttiga fastigheter inom offentlig sektor är vår orderingång fortsatt hög. Vårt största område är byggnation och renovering av lokaler för utbildning och sjukvård.

Jag vill slutligen passa på att hälsa våra nya styrelseledamöter som valdes in vid årsstämman i maj välkomna till bolaget. Den nya styrelsen med helt jämn könsfördelning representerar en bredd av kompetens som kommer att vara till stor nytta i vår fortsatta resa.

Jag och alla våra bolag ser med tillförsikt fram mot resten av 2018.

Presentation av rapporten
Instalcos VD Per Sjöstrand och CFO Lotta Sjögren presenterar rapporten i en telefonkonferens/ audiocast idag den 23 augusti kl 14.00 CET. Deltagare ringer in på följande nummer:
SE: +46 8 5033 65 62
UK: +44 203 008 9806
US: +1 855 831 5946

Presentationen kan även följas via https://tv.streamfabriken.com/instalco-q2-2018

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018 kl. 12:00 CET. 

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD, per.sjostrand@instalco.se, 070-724 51 49
Lotta Sjögren, CFO, lotta.sjogren@instalco.se, 070-999 62 44

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 45-tal lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 4 miljarder och har cirka 2000 medarbetare i ett 45-tal bolag i Norden.