Förändring av antal aktier och röster i Instalco

Enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad. 

Per den 29 december 2017 finns det totalt 47 023 270 aktier och röster i Instalco Intressenter AB (”Instalco” eller ”Bolaget”).

Förändringen av antal aktier och röster i Bolaget har föranletts av styrelsens beslut att emittera totalt 604 902 nya aktier med stöd av bolagsstämmans bemyndigande som betalning i samband med förvärven av Telefuusio Oy, Elkontakt i Borås AB, Elkontakt i Göteborg AB, Elkontakt Syd AB, Elkontakt Entreprenad i Stockholm AB, Elektro-Centralen Service Hisings Backa AB, Elektro-Centralen Entreprenad Hisings Backa AB, Elektro-Centralen It Hisings Backa AB, Elektro-Centralen Communication Hisings Backa AB och LVI-Talo Kannosto Oy.

Offentliggörande
Denna information är sådan information som Instalco Intressenter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 17:45 CET.

För ytterligare information:
Adrian Westman, IR-ansvarig
telefon 0735 09 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 5 miljarder och har cirka 2 500 medarbetare i ett 65-tal bolag i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar