Fyra Instalcobolag i samarbete vid nybyggnation av äldreboende

Report this content

Fyra Instalcobolag har fått ett gemensamt uppdrag åt NCC och Micasa vid nybyggnation av ett vård- och omsorgsboende i Rinkeby i Stockholm.

Uppdraget gäller projektering och installation av VS (VVS-Kraft), ventilation (OTK), automation (Automationsbolaget) och kyla (Timab) och ska utföras i samverkansentreprenad.

På uppdrag av Stockholms stad, Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd byggs nu det nya vård- och omsorgsboendet Rinkeby allé. Boendet ska innehålla 90 lägenheter för modern äldrevård utan korridorer och mörka vistelseytor med lättåtkomna och inbjudande gemensamma ytor. Trygghet, trivsel och hållbarhet är de centrala ledorden i bygget.

- Projektet genomförs i så kallad partnering, där alla vi inblandade parter tillsammans planerar, budgeterar och projekterar uppdraget i syfte att komma överens en riktkostnad för uppdraget, säger Tomas Danielsson, vd på OTK.

OTK har projekterat ventilationssystemet och har nu fått fortsatt förtroende i produktionsfasen. VVS-Krafts uppdrag är projektering och installation av samtliga rörsystem för värme, vatten, avlopp, komfortkyla, kökskyla och en energicentral som ska hantera energi från tio energibrunnar för bergvärme.

- I ett sådant här projekt sitter vi alla projektörer och installatörer på samma sida av bordet som byggaren, kunden och slutkunden, allt för projektets bästa. På så sätt har alla projektets totala genomförande i fokus och vi arbetar tillsammans. Då vi har varit med från början har vi kunnat föreslå hållbart och energieffektiva system för kunden, säger Ola Klockarås, vd på VVS-Kraft.

Ambitionen är att projektet ska certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt. Projektering är utförd under 2020 och produktion planeras för 2021 och 2022.
 

För ytterligare information:

Tobias Eriksson, affärsområdesansvarig Instalco Stockholm
070-951 93 07, tobias.eriksson@instalco.se

Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig
070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla och industri. Vi utför installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 85-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar