Instalco årsredovisning 2020

Report this content

Instalco AB:s årsredovisning för 2020 har idag publicerats på koncernens webbplats.

Årsredovisningen finns tillgänglig på http://instalco.se/investerare/finansiella-rapporter


English-speaking shareholders: 

The English translation of the 2020 Annual Report will be published on the company’s website www.instalco.se during the week commencing 29 March.


Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2021 kl. 10:00 CET.

 

För ytterligare information:
Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig
Telefon 070-913 67 96, e-post fredrik.trahn@instalco.se

 

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 90-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se