Instalco avyttrar Expertkyl

Report this content

Instalco har beslutat att avyttra bolaget Expertkyl i affärsområde Väst.

Expertkyl har varit en del av Instalco sedan 2014 och omsatte cirka 100 miljoner kronor under 2017. Avyttringen sker till följd av att Instalcos styrelse utvärderat olika strategiska alternativ för verksamheten, som under de senaste åren uppvisat ett negativt rörelseresultat. I samband med avyttringen sker en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill om cirka 36,7 miljoner kronor, som kommer belasta första kvartalets resultat och redovisas som en jämförelsestörande post.

-Expertkyls lönsamhet har tyvärr inte motsvarat våra förväntningar, och i kombination med att dess kylverksamhet haft få överlappningsområden med våra övriga bolag i affärsområde Väst har vi beslutat att avyttra verksamheten. Sedan starten av Instalco har vi gjort ett 40-tal förvärv som framgångsrikt integrerats i gruppen, och där den absoluta majoriteten av bolag idag har lönsamhet klart över branschsnittet. Beslutet att avyttra Expertkyl kommer stödja Instalcos långsiktiga resa med fokus på lönsam tillväxt, säger Per Sjöstrand, VD för Instalco.

Instalco avyttrar 100 procent av aktierna i Expertkyl idag den 5 mars 2018.

För ytterligare information:
Per Sjöstrand, VD Instalco
Telefon 070 724 51 49, e-mail per.sjostrand@instalco.se  

Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco
Telefon 073 509 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se

Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 mars 2018 kl. 15:15 CET.

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom cirka 40 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Prenumerera

Dokument & länkar