Instalco etablerar sig i Östersund

Instalco förvärvar ventilationsbolaget OVAB Optimal Ventilation AB och etablerar sig därmed i Östersund och marknaden i Jämtland och Härjedalen.

Optimal Ventilation är ett ventilationsbolag som grundandes 2010 och har tolv anställda. Under verksamhetsåret 2017/2018 omsatte bolaget cirka 37 miljoner.

- Med Optimal Ventilation kliver vi in på ett helt nytt geografiskt marknadsområde i Östersund och Åre med omnejd där vi inte varit representerade tidigare. Optimal Ventilation är ett stabilt bolag som har många likheter med andra Instalcobolag där vi ser möjligheter till synergier och korsförsäljning, säger Johan Larsson, affärsområdeschef Instalco Norr.

Optimal Ventilation arbetar med både större entreprenader och mindre serviceuppdrag. Bolaget utför installationer, besiktningar och service och kunderna är primärt företag men man erbjuder även tjänster till privatpersoner.

Optimal Ventilation ägs av Jämtvidden AB vilket i sin tur ägs av Anders Hellström och Jimmy Eriksson. Båda är verksamma i Optimal Ventilation där de kommer att stanna i sina positioner i bolaget.

- I Instalco kommer vi in i en miljö där vi kan utveckla både bolaget och oss själva och nå en större marknad, vi ser det som ett sätt att stärka bolaget inför framtiden, öka konkurrenskraften och erbjuda våra kunder en ännu bättre produkt. Bolaget kommer att drivas vidare i samma andra och med samma namn som tidigare, säger Jimmy Eriksson, vd på Optimal Ventilation.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i OVAB Optimal Ventilation AB med tillträde 2 juli.


För ytterligare information:
Johan Larsson, affärsområdesansvarig Instalco Norr
Telefon 070-566 91 23, johan.larsson@instalco.se

Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig
Telefon 070-913 67 96, e-post fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom VS, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 60-tal lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 4 miljarder och har cirka 2000 medarbetare i ett 45-tal bolag i Norden.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar