Instalco etablerar sig på ny marknad i Norge

Report this content

Instalco fortsätter att växa i Norge genom förvärv av VS-företaget Moi Rør AS. Genom förvärvet etablerar Instalco verksamhet i Kristiansand med omnejd.

Moi grundades 1994 och har idag ett 30-tal anställda. Bolaget tillhandahåller VS-tjänster och utför främst större arbeten för industrin. För verksamhetsåret 2018 uppgick omsättningen till cirka 75 miljoner kronor.

- Med förvärvet av Moi Rør går vi in på en ny geografisk marknad i Norge där Instalco inte tidigare funnits. Kristiansand om området därikring visar god tillväxt och är en strategisk position för Instalco. Moi Rør har en stark lokal position på marknaden och god lönsamhet och nu fortsätter vi vår expansion i Norge, säger Roger Aksnes, affärsområdesansvarig för Instalco Norge.

Moi är specialister på totalentreprenader inom VS och har också kompetens inom uppvärmning, kylsystem, sprinkler och sanitet.

Bolaget drivs idag av ägaren och vd Kåre Henning Åsly som kommer att vara kvar i sin roll.

- Sedan i mitten av nittiotalet har vi byggt upp och utvecklat Moi Rör och vi är nu redo att ta nästa steg inom Instalco. Vi ser fram emot utveckling och samarbeten med övriga Instalcobolag för att stärka vår verksamhet ännu mer, säger Kåre Henning Åsly, VD i Mor Rør.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i Moi Rør AS med tillträde 10 april.


För ytterligare information:
Roger Aksnes, affärsområdesansvarig Instalco Norge
Telefon +47 916 524 19, roger.aksnes@instalco.se

Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig
Telefon 070-913 67 96, e-post fredrik.trahn@instalco.se


Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom VS, el, ventilation, kyla och industri. Vi
kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom ett 55-tal lokalt ledande och högt specialiserade enheter, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar