Instalco fortsätter stärka elverksamheten genom förvärv av 3EL

Instalco stärker sin elverksamhet och expanderar i affärsområde Norr genom förvärv av elinstallationsbolaget 3EL i Västerås.

3EL startades 2011 av kollegorna Tony Wilhelmson, Magnus Barklund och Marcus Svanfelt, alla med omfattande erfarenhet inom elinstallationsbranschen och med stark lokalanknytning i Västerås. Bolaget projekterar och utför alla typer av elinstallationer, från mindre servicejobb till större entreprenader, inom bland annat bostadsproduktion, offentlig förvaltning, sjukhus, kontor och industrilokaler. 3EL har cirka 30 anställda och omsättningen för verksamhetsåret 2017 uppgick preliminärt till cirka 75 miljoner kronor.

-Med 3EL så fortsätter vi växa inom elområdet och expanderar i affärsområde Norr. 3EL har uppvisat stark tillväxt med god lönsamhet sedan start, och kommer bli ett bra komplement till våra befintliga bolag i regionen, säger Johan Larsson, affärsområdesansvarig Norr för Instalco.

Samtliga säljare kommer fortsätta i sina respektive roller efter förvärvet.

-Det känns mycket bra att bli en del av Instalco och få möjlighet att fortsätta vår tillväxtresa genom samarbete och erfarenhetsutbyte med de andra företagen i gruppen. Genom detta får vi också tillgång till en resursstark grupp. Vi hoppas också att våra medarbetare ska vidareutvecklas genom alla de centrala utbildningsinitiativ som finns i gruppen, säger Tony Wilhelmson, VD för 3EL.

Instalco förvärvar 100 procent av aktierna i 3EL (Trel AB) med tillträde idag den 10 januari 2018.

För ytterligare information:
Johan Larsson, Affärsområdesansvarig Norr Instalco
Telefon 070 566 91 23, e-mail johan.larsson@instalco.se 

Tony Wilhelmson, VD 3EL
Telefon 073 662 69 01, e-mail tony.wilhelmson@3el.se

Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco
Telefon 073 509 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom cirka 40 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 4 miljarder och har cirka 2000 medarbetare i ett 45-tal bolag i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar