LG Contracting får VS-uppdrag i kvarteret Platinan

Instalcos bolag LG Contracting har fått i uppdrag att i samverkan utföra VS-installationer i kvarteret Platinan i Centralenområdet i Göteborg, en del av Nordens största stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Beställare är Peab och ordervärdet uppgår till cirka 75 miljoner kronor. 

Vasakronan är byggherre för kvarteret, som uppförs intill den nya Hisingsbron och därmed spelar en stor roll för att binda samman Göteborgs båda älvstränder. Platinan innefattar cirka 60 000 kvadratmeter ljus BTA med hotell, kontor och mötesplatser.

Projektet präglas av ett hållbarhetstänk och byggnaden kommer miljöcertifieras enligt LEED, ett av världens mest omfattande miljöcertifieringssystem, med det högsta betyget Platinum. Hela projektet förväntas vara färdigt vid årsskiftet 2021/2022.

-Vi är mycket stolta att få vara en del av uppförandet av Platinan, som kommer bli en naturlig mötesplats mitt i Göteborg. LG Contracting arbetar med ett tydligt miljötänk, och kommer bidra med energieffektiva VS-lösningar i projektet, säger Patric Larzon, VD för LG Contracting.

För ytterligare information:
Patric Larzon, VD LG Contracting
Telefon 070-3993493, patric@lgcontracting.se

Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco
Telefon 073 509 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 5 miljarder och har cirka 2 500 medarbetare i ett 65-tal bolag i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar