Nytt uppdrag vid Universitetssjukhuset i Linköping

Report this content

Instalcobolaget APC Elinstallatören har tecknat nytt avtal med Region Östergötland gällande Universitetssjukhuset i Linköping. Uppdraget gäller elinstallationer i etapp två i bygget av det nya Tinnerbäckshuset till ett ordervärde av cirka 40 miljoner.

- Vi har ett långvarigt och för båda parter framgångsrikt samarbete med Region Östergötland gällande sjukhuset i Linköping. Vi är glada att få vara med och bygga den här typen av samhällsviktiga funktioner för framtiden, säger Peter Årnerud, vd på APC.

Den nya byggnaden Tinnerbäckshuset ska innehålla lokaler för psykiatri, beroendevård, utbildning och forskning.

Huset kommer att byggas som ett passivhus, ett hus med det allra lägsta behovet av köpt värme, el och kyla. Byggnadens uppvärmning sker till största delen genom att effektivt använda den värme som alstras av både utrustning och de personer som vistas i huset. Byggnaden kommer också att självproducera en del av sitt energibehov genom solceller på taket. När det står klart kommer det att vara en av landets energisnålaste sjukhusbyggnader.

Etapp 2 är planerad att starta hösten 2022 och pågå till sommaren 2024.

För ytterligare information:
Peter Årnerud, vd APC Elinstallatören, 013-36 20 72, peter@apcel.se
Fredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef Instalco, 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 110-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar