• news.cision.com/
  • Instalco/
  • Per Sjöstrand föreslås till ny styrelseordförande för Instalco och lämnar därför vd-rollen under 2021

Per Sjöstrand föreslås till ny styrelseordförande för Instalco och lämnar därför vd-rollen under 2021

Report this content

Valberedningen i Instalco har meddelat att den kommer att föreslå att årsstämman 2021 väljer Instalcos vd Per Sjöstrand till ny styrelseordförande. Med anledning av detta har Per meddelat styrelsen att han önskar avgå som vd. För att säkerställa kontinuitet och en ordnad övergång kommer Per att fortsätta som vd fram till den dag då en ny vd tillträder sin tjänst, vilket beräknas ske under året. Fram till den tidpunkt då Per Sjöstrand tar över ordföranderollen föreslår valberedningen omval av nuvarande styrelseordförande Olof Ehrlén. När Per Sjöstrand tillträder som styrelseordförande kommer Olof Ehrlén att fortsätta i styrelsen som ledamot. Instalcos styrelse kommer omedelbart att påbörja processen för att rekrytera en ny vd.

Valberedningen har meddelat att den kommer att föreslå att styrelsen för tiden intill slutet av årsstämman 2022 ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter och att följande personer ska väljas till styrelseledamöter: Olof Ehrlén (initial ordförande), Johnny Alvarsson, Carina Qvarngård, Carina Edblad, Per Leopoldson, Camilla Öberg och Per Sjöstrand (initial ledamot). Valberedningens förslag innebär således omval av samtliga ledamöter och nyval av Per Sjöstrand.

Enligt aktiebolagslagen får styrelsens ordförande inte vara vd för bolaget. Valberedningen kommer därför att föreslå att Per Sjöstrand initialt väljs till ordinarie styrelseledamot och att han ska ersätta Olof Ehrlén som styrelsens ordförande från och med den dag då Per Sjöstrand formellt frånträder sin position som vd för Instalco.

Valberedningen kommer att återkomma med sina fullständiga förslag till årsstämman 2021 i samband med att bolaget publicerar kallelsen. Årsstämman kommer att hållas den 6 maj 2021.

Per Sjöstrand grundade Instalco år 2014 och har varit bolagets vd sedan dess. Han är också

styrelseordförande för Fasadgruppen Group AB (publ) och Green Landscaping Group AB (publ). Per har nästan 40 års erfarenhet från olika ledande positioner inom byggbranschen. Han har en civilingenjörsexamen från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

- Per Sjöstrand har haft en central roll för Instalcos utveckling sedan starten, och det känns naturligt att han föreslås att ta över ordförandeklubban i styrelsen. Med sin långa erfarenhet och djupa kunskap om Instalco skulle han i rollen som styrelseordförande kunna säkerställa att koncernen fortsätter leverera på sina uppsatta mål och strategier, säger Niklas Larsson, valberedningens ordförande och representant för största ägaren Swedbank Robur Fonder.

- Jag ser fram mot att kunna välkomna Per Sjöstrand till styrelsen. Den nuvarande styrelsen kommer nu att tillsammans med Per omedelbart påbörja rekryteringen av hans efterträdare. Tack vare att Per stannar kvar i sin nuvarande roll fram till dess att en ny vd börjar säkerställs kontinuitet och en ordnad övergång. Instalco har också ett mycket starkt ledningsteam där många varit med under lång tid i bolaget vilket borgar för fortsatt stabilitet, säger Olof Ehrlén, styrelseordförande för Instalco.


Denna information är sådan information som Instalco är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2021 kl. 08:00 CET.
 

För ytterligare information:
Niklas Larsson, ordförande valberedningen Instalco
Tel 08-585 901 14

Fredrik Trahn, Kommunikations- och IR-ansvarig Instalco
Tel 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 90-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Prenumerera

Dokument & länkar