Två Instalcobolag i renoveringsuppdrag i Östersund

Report this content

Instalcobolagen RP Montage & Energipartner och TC Kraft har fått ett gemensamt uppdrag att utföra installationer av el och VS vid ett omfattande renoveringsarbete av cirka 200 lägenheter i Östersund. Uppdraget utförs åt NCC och Östersundshem och har ett ordervärde om cirka 50 miljoner.

- Vi är mycket glada över att fortsätta vårt samarbete med NCC och Östersundshem och att vi är två Instalcobolag som blivit utvalda i ett av Jämtlands större ROT-renoveringsprojekt. Tillsammans kan vi erbjuda leverans och genomförande av VS och el på ett effektivt och smidigt sätt, säger Andreas Thors, vd för RP Montage & Energipartner.

Kvarteret Hjorten i Östersund består av 192 lägenheter fördelat på åtta huskroppar som nu ska renoveras och tio nya bostäder ska tillskapas. Kvarteret Hjorten är en del i Östersundshems större ROT-renoveringsprojekt.

El-entreprenaden innefattar komplett byte av elsystem och datanätverk, från centralbyten till nya armaturer. Varje lägenhet kommer att byggas om från 1 fas- till 3 fasabonnemang. VS-entreprenaden är omfattande med utbyte av komplett värmesystem inklusive tapp- och spillvattenstammar samt installation av blandare och sanitetsporslin i lägenheterna.

Entreprenaden beräknas starta i augusti och vara slutfört i slutet av 2025. Ambitionen är att projektet ska utföras och certifieras som ett Hållbarhetsklassat Instalcoprojekt.

För ytterligare information:
Andreas Thors, vd RP Montage & Energipartner, 070-600 46 86, andreas@rorprodukter.se
Fredrik Trahn, Hållbarhet och kommunikationschef Instalco, 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 130-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar