Två Instalcobolag installerar i ny polisstation i Rinkeby

Instalcobolagen Rörgruppen och Ohmegi Elektro har fått förtroendet att delta i byggnationen av en ny polisstation i Rinkeby i norra Stockholm. Rörgruppens VS-installationer och Ohmegis el-arbeten gäller totalunderentrepenad åt NCC där Familjebostäder är beställare. Det gemensamma ordervärdet för Rörgruppen och Ohmegi uppgår till cirka 55 MSEK.

Uppdraget gäller en ombyggnad av ett befintligt bostadshus och en tillbyggnad om totalt cirka
14 500 kvadratmeter. Fastigheten ska till stor del byggas om invändigt och utvändigt och planlösningen kommer att förändras från bostäder till kontor. Arbetet kommer att starta under hösten 2017.

”Det nya polishuset i Rinkeby är efterlängtat och vi är glada att få möjlighet att delta med våra installationsarbeten”, säger Thomas Ericson, VD för Ohmegi Elektro, del av Instalco.

”Rörgruppen och Ohmegi har god erfarenhet av att jobba gemensamt i projekt med våra respektive kompetenser inom el och VS. Vi ser fram mot att vara delaktiga i detta viktiga projekt”, säger Göran Johnsson, VD för Rörgruppen, del av Instalco.

För ytterligare information:
Göran Johnsson, VD Rörgruppen
telefon 070 866 01 42, e-mail goran.johnsson@rorgruppen.se

Thomas Ericson, VD Ohmegi Elektro
telefon 070 732 28 80, e-mail
thomas.ericson@ohmegi.se  

Adrian Westman, IR-ansvarig Instalco
Telefon 073 509 04 00, e-mail adrian.westman@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag som inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi kombinerar det lokala företagets närhet till kunden med effektivt samarbete och moget ledarskap. Verksamheten bedrivs genom drygt 30 lokalt ledande och högt specialiserade bolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se.

Om oss

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom vs, el, ventilation, kyla och industri. Vi ansvarar för installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Instalco omsätter 4 miljarder och har cirka 2000 medarbetare i ett 45-tal bolag i Norden.

Prenumerera

Dokument & länkar