Valberedning utsedd i Instalco AB

Report this content

Enligt instruktion antagen vid bolagsstämma i Instalco AB den 6 maj 2021 ska valberedningen bestå av styrelsens ordförande och tre ledamöter utsedda av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en ledamot går turen vidare till den närmast därefter till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:
• Lennart Francke (utsedd av Swedbank Robur)
• Angelica Hansson (utsedd av AMF)
• Per Sjöstrand

Då Per Sjöstrand är den näst största ägaren i Instalco och tillika styrelsens ordförande består valberedningen inför årsstämman 2022 av tre personer.


Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:
Instalco AB, Att. Valberedningen, Lilla Bantorget 11, 111 23 Stockholm

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 5 maj 2022.

För ytterligare information:
Fredrik Trahn, kommunikations- och IR-chef
Telefon 070-913 67 96, fredrik.trahn@instalco.se

Instalco är ett av Nordens ledande installationsföretag inom el, VS, ventilation, kyla, industri och teknikkonsult. Vi utför projektering, installationer, service och underhåll av fastigheter och anläggningar i Sverige, Norge och Finland. Verksamheten bedrivs genom ett 100-tal dotterbolag, med stöd från en liten central organisation. Instalco är noterat på Nasdaq Stockholm under kortnamn INSTAL. För mer information, besök www.instalco.se

Prenumerera

Dokument & länkar