100 000 barn drabbade – deras förskolor kan brista i elsäkerhet

Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga i att de lämnar sina barn i säkra skolmiljöer men så är tyvärr inte fallet. Elektriska Installatörsorganisationens nya rapport visar att runt 2000 förskolor med upp emot 100 000 barn kan sakna grundläggande elsäkerhetsanordningar som jordfelsbrytare eller petskyddade eluttag – eller både och. Rapporten visar också att vem som bär ansvaret för elsäkerheten är otydligt.

Idag släpper Elektriska Installatörsorganisationen sin senaste rapport " Långt kvar till eltrygga förskolor ". Rapporten visar hur elsäkerhet och fastighetsunderhåll på många förskolor i Sverige är eftersatt. Grundläggande elsäkerhetsanordningar som jordfelsbrytare eller petskyddade eluttag kan saknas för upp emot 100 000 barn.

- Synliga fel som en brant trappa med trasig skyddsgrind eller hål i staketet ut mot en trafikerad väg kan du som förälder eller personal på förskolan agera på. En trasig elanläggning upptäcks sällan förrän det är försent. Just nu kan 100 000 barn drabbas och ett barn är ett för mycket, säger Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef

Förutom att det kan saknas grundläggande elsäkerhetsanordningar visar undersökningen att fastighetsunderhållet är eftersatt. Tre av tio kommunala förskolechefer uppger att underhållet generellt är dåligt på deras förskolor.

- Avsaknaden av elsäkerhetsanordningar och bristande fastighetsunderhåll hänger ihop. Här måste politikerna ta sitt ansvar, innan barn skadas. I undersökningen uppgav var tionde förskolechef att det inträffat en elolycka eller elincident under de senaste tre åren - så får det inte vara, fortsätter Johan Martinsson.

Rapporten visar även att ansvaret för elsäkerheten är otydligt. Av de 300 förskolechefer som intervjuades uppger den ena hälften att det är hyresvärden som har ansvaret för elsäkerheten. Den andra hälften uppger att det är de själva eller någon tredje part som är ansvarig – eller att de inte vet.

Undersökningen genomfördes av Demoskop under mars 2014 genom telefonintervjuer med 300 förskolechefer. Rapporten "Långt kvar till elsäkra förskolor" finns att ladda ner i sin helhet på eio.se

För mer information eller bilder, kontakta:
Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef
073 320 50 40
johan.martinsson@eio.se

Charlotte Printz, PR-ansvarig
070 330 29 87
charlotte.printz@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2 700 medlemsföretag med sammanlagt 25 000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor. EIOs huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling. Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen. EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag. Läs mer om EIO på www.eio.se

Taggar:

Om oss

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Synliga fel som en brant trappa med trasig skyddsgrind eller hål i staketet ut mot en trafikerad väg kan du som förälder eller personal på förskolan agera på. En trasig elanläggning upptäcks sällan förrän det är försent. Just nu kan 100 000 barn drabbas och ett barn är ett för mycket
Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef
Avsaknaden av elsäkerhetsanordningar och bristande fastighetsunderhåll hänger ihop. Här måste politikerna ta sitt ansvar, innan barn skadas. I undersökningen uppgav var tionde förskolechef att det inträffat en elolycka eller elincident under de senaste tre åren - så får det inte vara
Johan Martinsson, bransch- och affärsutvecklingschef