EIO positivt till nya regler för elinstallationer

Idag överlämnade Elbehörighetsutredningen sitt betänkande till regeringen. Elektriska Installatörsorganisationen EIO välkomnar förslaget som ett första steg i en nödvändig moderniseringsprocess av reglerna som styr elteknikbranschen.

− Vi är positiva till utredningens förslag. Kravet på att installationsföretag ska upprätta egenkontrollprogram och registrera sig hos Elsäkerhetsverket kommer att ge våra medlemsföretag konkurrensfördelar gentemot oseriösa aktörer, men också underlätta för köparna av eltekniktjänster att kontrollera att företaget man överväger att anlita har tillräcklig kompetens, säger Jan Siezing, vd på EIO och en av dem som suttit i utredningens expertgrupp.

Elbehörighetsutredningen har haft i uppdrag att göra en översyn av regelverken om elsäkerhet och behörigheten att utföra elektriska installationer. I det förslag som idag presenterades föreslås att en helt ny elsäkerhetslag skapas. Två nyheter för företagen är kravet på att upprätta så kallade egenkontrollprogram som garanterar att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser, samt att företag som vill åta sig installationsuppdrag först måste anmäla sig till Elsäkerhetsverket.

Registreringskravet påminner om de system som redan finns i Danmark, Norge och Finland. I likhet med nuvarande förteckning över elinstallatörer kommer företagsregistret att vara sökbart på myndighetens hemsida.

− EIO har länge efterlyst en reformering av behörighetsregelverket som i sina äldsta delar är över hundra år gammalt. Betänkandet är ett viktigt steg i en nödvändig moderniseringsprocess av de regelverk som styr elteknikbranschen. För de företag som följer gällande bestämmelser om elsäkerhet innebär utredningens förslag inte något merarbete, säger Jan Siezing.

EIO välkomnar också utredningens besked om att låta Elsäkerhetsverket närmare definiera begreppet elinstallationsarbete.

− Vilka arbetsuppgifter som påverkar elsäkerheten och som därmed ska kräva behörighet är en mycket viktig fråga som påverkar alla våra medlemmar. Jag hoppas att regeringen följer utredningens uppmaning och ger Elsäkerhetsverket i uppdrag att föreslå en tydligare avgränsning, säger Jan Siezing.

EIO har under hela utredningen understrukit behovet av personliga ID-kort som kan intyga att en elinstallatör eller yrkesperson arbetar i en seriös verksamhet. Eftersom utredningen väljer att inte föreslå ett statligt system finns det enligt Jan Siezing anledning för elteknikbranschen att överväga alternativa lösningar.

− Vi kommer inom kort att bjuda in medlemsföretagen till en dialog om hur vi kan fortsätta att stärka elteknikbranschens anseende och förbättra köparnas trygghet, säger Jan Siezing.

För mer information, kontakta

Jan Siezing, vd EIO
08 762 75 77
jan.siezing@eio.se 

Karoline Hammar, kommunikationschef EIO
08 762 75 58
karoline.hammar@eio.se

Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) är en partipolitiskt obunden och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har närmare 2 800 medlemsföretag med sammanlagt över 26 500 anställda som omsätter 33 miljarder kronor. Sedan 1906 - i över hundra år – har EIO arbetat med att stärka medlemsföretagens och elteknikbranschens konkurrenskraft.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är positiva till utredningens förslag. Kravet på att installationsföretag ska upprätta egenkontrollprogram och registrera sig hos Elsäkerhetsverket kommer att ge våra medlemsföretag konkurrensfördelar gentemot oseriösa aktörer, men också underlätta för köparna av eltekniktjänster att kontrollera att företaget man överväger att anlita har tillräcklig kompetens.
Jan Siezing, vd på EIO
EIO har länge efterlyst en reformering av behörighetsregelverket som i sina äldsta delar är över hundra år gammalt. Betänkandet är ett viktigt steg i en nödvändig moderniseringsprocess av de regelverk som styr elteknikbranschen. För de företag som följer gällande bestämmelser om elsäkerhet innebär utredningens förslag inte något merarbete.
Jan Siezing, vd på EIO
Vilka arbetsuppgifter som påverkar elsäkerheten och som därmed ska kräva behörighet är en mycket viktig fråga som påverkar alla våra medlemmar. Jag hoppas att regeringen följer utredningens uppmaning och ger Elsäkerhetsverket i uppdrag att föreslå en tydligare avgränsning.
Jan Siezing, vd på EIO