Ett steg närmare en gemensam förening för installationsbranschen

Vid VVS Företagen och Elektriska Installatörsorganisationen EIOs senaste styrelsemöten togs beslut om att gå vidare mot en sammanslagning av de båda föreningarna. Sedan årsskiftet har de två föreningarna verkat tillsammans genom servicebolaget Installatörsföretagen för föreningarnas 3 500 medlemsföretag i installationsbranschen

- Idag finns en mer rörlig affärs- och arbetsmarknad, en växande förväntan på vad byggnader och installationer ska uppfylla, krav på lägre miljöbelastning och inte minst en snabbt växande otålighet där ute bland kunderna. Förändringar som vi behöver hantera för att branschen ska fortsätta växa och utvecklas. En gemensam och stark förening hjälper oss att klara dessa utmaningar, säger Thomas Carlsson, styrelseordförande i EIO och Anders Mattsson, styrelseordförande i VVS Företagen samt Installatörsföretagen.

Vid VVS Företagens styrelsemöte den 29 november och EIOs styrelsemöte den 1 december, beslutades att gå vidare med arbetet att förbereda för sammanslagning av föreningarna VVS Företagen och EIO.

- Genom att vi blir en stark och enig part får vi möjlighet till breddad och kvalitetssäkrad kompetens inom fler teknikområden. Vi blir också en starkare part som kan påverka energieffektiviseringen i samhället och inte minst, genom att gå samman blir vi en starkare arbetsgivarpart inom Svenskt Näringsliv, säger Anders Mattsson, styrelseordförande i VVS Företagen och Installatörsföretagen.

Beredningsarbetet har planerats utifrån ambitionen att en ny gemensam förening kan bildas från och med den 1 januari 2018. Detta förutsätter beslut om sammanslagning vid ordinarie årsmöte i maj samt ett bekräftande beslut vid ett extra årsmöte hösten 2017.

För mer information, kontakta:

Karoline Hammar, kommunikationschef
08 762 75 58
karoline.hammar@installatorsforetagen.se

Installatörsföretagen ägs av två politiskt oberoende organisationer, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Vi representerar 3 500 medlemsföretag i installationsbranschen. Företag som, med sina 40 000 medarbetare, förser Sverige med värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Idag finns en mer rörlig affärs- och arbetsmarknad, en växande förväntan på vad byggnader och installationer ska uppfylla, krav på lägre miljöbelastning och inte minst en snabbt växande otålighet där ute bland kunderna. Förändringar som vi behöver hantera för att branschen ska fortsätta växa och utvecklas. En gemensam och stark förening hjälper oss att klara dessa utmaningar.
Thomas Carlsson och Anders Mattsson
Genom att vi blir en stark och enig part får vi möjlighet till breddad och kvalitetssäkrad kompetens inom fler teknikområden. Vi blir också en starkare part som kan påverka energieffektiviseringen i samhället och inte minst, genom att gå samman blir vi en starkare arbetsgivarpart inom Svenskt Näringsliv
Anders Mattsson, styrelseordförande i VVS Företagen och Installatörsföretagen.