Föreningarnas ordförande skriver öppet brev till arbetsmarknadsutskottet angående borgenskedjor i byggbranschen

Report this content

För att övertyga partierna i riksdagen om att regeringens föreslag om ”entreprenörsansvar” är skadligt för hela installationsbranschen utan att uppnå sitt syfte har ordföranden för 22 distriktsföreningar, regionala föreningar och lokalavdelningar skrivit ett egenhändigt undertecknat öppet brev till en ledamot i varje parti i arbetsmarknadsutskottet. 

- Det handlar om att visa att branschen är större än några enstaka stora byggbolag. Installatörsbranschen består av företag med specialistkompetens, och vi ser hur våra bolag kommer att påverkas negativt av långa och tunga borgenskedjor. Vi vill uppmärksamma de ansvariga i utskottet på de problem de innebär för oss, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Brevets text:
Vi som ordförande i Installatörsföretagens lokala och regionala föreningar skriver till dig som företrädare för ditt parti för att uppmana ert parti att rösta mot den proposition om ”Entreprenöransvar” som regeringen kommer att lägga under  våren.

Tillsammans företräder vi 3800 svenska företag spridda från Ystad i söder till Kiruna i norr. Våra medlemsföretags 50 000 anställda utför installationer inom elteknik, kylteknik och VVS. Tillsammans omsätter företagen 65 miljarder kronor.

Vi sympatiserar till fullo med ambitionen om en sund byggbransch utan fusk och mygel. Inget företag ska kunna skaffa sig konkurrensfördelar genom att bortse från det ansvar som åligger en arbetsgivare eller smita från skatter. Men det förslag som regeringen nu går fram med försvårar vår verksamhet och utveckling utan att föra oss närmare att uppfylla den ambitionen.

Våra medlemsföretag är i allmänhet småföretag med i genomsnitt åtta anställda. Det gör att vi riskerar att bli hårt klämda av förslaget. De stora byggbolagen kan uppfatta det som mer riskfyllt att anlita ett av våra medlemsföretag än ett stort
bemanningsföretag. Därigenom kan de stängas ute från projekten.

Samtidigt har vi ofta behov av att själva ta in underentreprenörer, men våra medlemsföretag kommer att ha svårt att betala ut löner till människor de inte har anställt med sju dagars varsel.

Propositionen har sitt ursprung i ett EU‐direktiv om att skydda utstationerade arbetare. Det förslag som ligger omfattar alla företag, svenska som utländska i lika hög grad.

Å våra medlemmars vägnar vill vi därför uppmana dig och ditt parti att rösta nej till propositionen om entreprenörsansvar.

Brevet har skickats till följande ledamöter:
Raimo Pärssinen
Jessica Polfjärd
Sven-Olof Sällström
Annika Qarlsson
Marco Venegas
Said Abdu
Ali Esbati
Désirée Pethrus

Ulrik Rydén, pressansvarig, ulrik.ryden@installatorsforetagen.se +46 70 605 73 06

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det handlar om att visa att branschen är större än några enstaka stora byggbolag. Installatörsbranschen består av företag med specialistkompetens, och vi ser hur våra bolag kommer att påverkas negativt av långa och tunga borgenskedjor. Vi vill uppmärksamma de ansvariga i utskottet på de problem de innebär för oss.
Ola Månsson, vd