Historiskt starkt 2016 för installationsbranschen

Report this content

Hushållens höga konsumtion i kombination med en kraftig ökning av investeringar för husbyggnationer, ger installationsbranschen stark tillväxt under 2016. Redan under det första halvåret av 2016 uppgick installationsmarknaden till totalt 64,3 miljarder, jämfört med samma period under 2015 som hamnade på totalt 55 miljarder kronor. Den totala uppgången för installa­tionsbranschen beräknas bli rekordhöga sju procent för 2016.

Den kraftiga uppgången är naturligtvis ett resultat av att svensk ekonomi går fortsatt bra. Vi har en stark konsumtion hos hushållen och bra investeringstakt i den offentliga sektorn. Samtidigt som uppgången inom byg­gmarknaden är extra kraftig inom bostads- och lokalbyggandet där installationsbranschen är en viktig del, säger Hans Heldring, branschekonom på Installatörsföretagen. 

Medan bygginvesteringarna lyfter installationsmarknaden, så är det den stillastående eller långsammare uppgående utvecklingen inom mas­kininvesteringar – och inom tele, data, säkerhet – som bromsar tillväxten.

Våra medlemsföretag ser ändå möjligheter inom tele, data säkerhet när det kommer till styrn­ing och automation. Enskilda konsumenters intresse för smarta hem och produkter har tagit fart. Även intresset för energieffektiva lösningar ökar för både VS-och elteknikområdet, fortsätter Hans Heldring.  

Den totala uppgången för installa­tionsbranschen 2016 väntas bli sju procent, vilket kan jämföras med att ökningen 2015 var tre procent. För år 2017 beräknas utvecklingen återgå till mer normal nivå omkring tre procent. 

Två gånger om året sammanställer Installatörföretagen, i samarbete med analysföretaget Industrifakta, installationsmarknadens resultat samt ger en prognos för kommande år. 

För mer information, kontakta:

Hans Heldring, Branschekonomiansvarig
+46 (0) 8 762 75 11
hans.heldring@installatorsforetagen.se

Charlotte Printz, PR-ansvarig 
 +46 (0) 8-762 75 69 
 Charlotte.Printz@installatorsforetagen.se

Installatörsföretagen ägs av två politiskt oberoende organisationer, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Vi representerar 3 500 medlemsföretag i installationsbranschen. Företag som, med sina 40 000 medarbetare, förser Sverige med värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Taggar:

Media

Media

Citat

Den kraftiga uppgången är naturligtvis ett resultat av att svensk ekonomi går fortsatt bra. Vi har en stark konsumtion hos hushållen och investeringstakt i den offentliga sektorn. Samtidigt som uppgången inom byg­gmarknaden är extra kraftig inom bostads- och lokalbyggandet där installationsbranschen är en viktig del.
Hans Heldring, Branschekonomiansvarig
Våra medlemsföretag ser ändå möjligheter inom tele, data säkerhet när det kommer till styrn¬ing och automation. Enskilda konsumenters intresse för smarta hem och produkter har tagit fart. Även intresset för energieffektiva lösningar ökar för både VS-och elteknikområdet.
Hans Heldring, Branschekonomiansvarig