Miljonprogrammet - hög tid att investera

Vad finns det att vinna, vad kommer det att kosta och hur ska det finansieras? Det svenska Miljonprogrammet är en tickande bomb i flera aspekter. Alla vet att vi behöver renovera och att vi bevarar stora samhällsvärden om vi sätter fart nu. Men vem ska betala?

Om detta samtalade VVS Företagen, TMF ( Trä och Möbelföretagen) tillsammans med representanter från politik, forskning och näringsliv under ett seminarium i Almedalen. I paneldiskussionen ingick Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna, Anders Röstin, ansvarig infrastruktur KPMG, Jerker Söderlind, Tekn Dr, Stadsforskare och konsult, Stadsliv AB, Yvonne Ruwaida, partistyrelsemedlem (MP),vice ordf Svenska Bostäder samt Anti Avsan, Riksdagsledamot (M), moderaternas bostadspolitiskt talesperson.

Alla var överens om historien: snabbt, billigt och modernt, så byggdes Miljonprogrammet och 1975 stod allt klart. Efter det har inget gjorts på 35 år och här står vi nu med ett akut renoveringsbehov i kombination med miljö-, och energibesparingskrav som måste uppfyllas.

Yvonne Ruwaida var tydlig med att peka på att det råder ett alltför kortsiktigt finansiellt perspektiv bland fastighetsägare och investerare.

- Stora investeringar behöver göras, men lösningen är inte att sälja ut allmännyttan. Prislappen är hög och vi vet att många inte har råd att bo kvar med hyreshöjningar på upp emot 30-40 procent, menade Ruwaida.

- Samtidigt kan vi inte sätta en samhällsstandard utifrån de ekonomiskt svaga i samhället. Alla vill ha ett modernt anpassat samhälle, argumenterade Reinhold Lennebo.

Det finns också andra värden än fastighetsvärdet att ta hänsyn till. Ser man dessa och utnyttjar entreprenöriella möjligheter finns flera finansiella lösningar av renoveringsbehovet, tror Jerker Söderlind.

Roine Kristianson, vd på VVS Företagen talade om sedan tidigare välkända fakta.

- Den enskilt största renoveringsposten i miljonprogrammen står  VVS för. Stambyten, nya kök och badrum är de delar i fastigheterna som har störst renoveringsbehov. Gör man dessa med energisnåla installationer kan man räkna hem investeringen på relativt kort tid, menade Roine Kristianson.

Jerker Söderlind menar att man tittar för lite på stadsplanering och miljö.

- Värdet på en fastighet avgörs även av tillgänglighet och läge, kommunikationer och miljö. Rustar vi upp detta gör vi miljonprogramsområdena attraktiva igen, resonerade Jerker Söderlind.

Anti Avsan är dock tydlig med att han inte tror på statliga subventioner för att finansiera en renovering.

- Som fastighetsägare har du ett löpande ansvar att ta hand om fastigheten. Man kan inte sitta passivt och vänta på statliga bidrag. Det ger fel signaler och skapar fel incitament. Istället handlar det om att bygga trivsamma och säkra bostäder som fungerar. Inte införa incitament som reducerar det egna ansvaret, menade Anti Avsan.

Alla var överens om att det är en omöjlighet att hitta enskilda lösningar. Man måste se sambandet mellan samhälle, privat ägande och, inte minst arbetsmarknaden. Alla var eniga om att det behövs tydligare spelregler mellan samhälle och fastighetsägare.

- Det är förvisso ont om pengar men det kan aldrig bli fastighetsägarnas ansvar att lösa samhällets problem, avslutade Leif Gustafsson, vd på Trä och Möbelföretagen.

VVS Företagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag verksamma inom VVS, kyla,
industrirör, ventilation och teknisk isolering. Vi företräder cirka 1 450 medlemsföretag med tillsammans
18 500 medarbetare samt omsätter cirka 40 miljarder kronor per år.

Om oss

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera