Ny rapport: Brist på installatörer hotar regeringens klimatmål

Nettoutsläppen av växthusgaser i Sverige ska vara noll år 2045. Tyvärr hotar bristen på elektriker, vvs-montörer och andra installatörer möjligheten att nå klimatmålet, visar en ny rapport som presenteras i riksdagen idag. 

Förutsättningarna för att klara klimatomställningen i Sverige bygger i mycket hög grad på kraftigt minskade utsläpp från industrin och från inrikes transporter. Det förlitar sig i sin tur på elektrifiering och energieffektivisering.

- Klimatomställningen är möjlig att genomföra. Det hänger dock på att yrkesskickliga installatörer kan planera, projektleda och utföra jobbet. Vi vill att regeringen tar ett helhetsgrepp om klimatfrågan och gör kompetensförsörjningen till en del av den samlade klimatstrategin, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Utan fler installatö­rer, från montörsnivå till medarbetare med spetskompetens, så riskerar satsningar på sol­celler, ladd­infrastruk­tur och energieffektivisering av fastigheter att gå om intet. Samtidigt behövs också en utveckling av spets­kompetensen i branschen. Företagens vassaste medarbetare behöver lära sig nya tekniker, och få med sig hela företaget i omställningen.

- Det blir uppenbart hur viktigt det är att olika departement, utskott och branscher pratar ihop sig med varandra för att kunna genomföra klimatomställningen. Frågan berör alla. Preliminära siffror visar att utsläppen i Sverige ökade förra året – så det är dags att ta tag i frågan på riktigt, och då bör utbildningsfrågorna vara med från början, säger Amanda Rafter Ekenman, chef för Kompetensförsörjning på Installatörsföretagen, efter dagens presentation i riksdagen.

Installationsbranschen har idag runt 70 000 medarbetare.

Ladda ner rapporten i sin helhet som pdf eller läs en sammanfattning med våra förslag på webben. 

Amanda Rafter Ekenman, chef Kompetensförsörjning 
+ 46 (0) 8 762 76 04
amanda.ekenman@installatorsforetagen.se

Henrik Fahlgren

Kommunikationschef
+46 (0) 8 762 75 33
henrik.fahlgren@installatorsforetagen.se

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning.Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv. 

Om oss

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media