Ny webbkurs hjälper installatörer att skapa energismarta företag

Report this content

Idag lanserar Installatörsföretagen och Energimyndigheten webbkursen Energismart installatör. Kursen lär ut hur installatörer kan agera för att deras kunder ska kunna använda energi på ett smart och hållbart sätt.

Installatörer har en nyckelroll om Sverige ska klara klimatomställningen, där målet är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. För att lyckas med det krävs ny teknik som minskar energiåtgången genom smartare användning av energi, ljus, luft, vatten, värme och kyla. Men hur går det egentligen till att energieffektivisera som installatör, när det oftast är kunden som bestämmer vad den vill ha och vad det får kosta?

- Den här kursen hjälper dig som installatör i kontakten med kunder och kan bidra till att ditt företag utvecklas till ett energitjänsteföretag på sikt. Vår bransch unika kunskaper om energieffektiva val är något som kunderna har stor nytta av när de ser över sin energianvändning, säger Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig på Installatörsföretagen.

Kursen Energismart installatör riktar sig till små- och medelstora företag och är gjord för att kunna genomföras av alla på företaget. Den består av fem kapitel. De fyra första är till för alla, och det femte är en fördjupning för dig som vill veta mer. Varje kapitel består av en blandning av film, text, övningar och quiz.

 -  Det ska vara enkelt och roligt att lära sig mer om energifrågor. Tanken med de utbildningar som vi tagit fram är att man ska kunna gå utbildningen när man har en stund över: Kanske mellan två arbetsmoment, på bussen på väg till jobbet eller gemensamt med kollegorna på arbetsplatsträffar, säger Pernilla Rinsell, projektledare, projektledare, Energimyndigheten.

Se en kort film om utbildningen här
www.installatorsforetagen.se/energismart-installator

För mer information:
Hans Nyblom, affärsutvecklingsansvarig Installatörsföretagen, 08-762 74 97
Henrik Fahlgren, kommunikationschef Installatörsföretagen, 072-217 43 75

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv. 

Media

Media