Öppet brev till ministern: förbjud sympativarsel

Trots att fredsplikt råder inom elteknikbranschen sedan ett 3-årigt kollektivavtal tecknats så sent som i april i år har redan två varsel om sympatistrejk lagts i branschen. Det får konsekvenser för företagens möjligheter att växa. Nu uppmanar elteknikbranschens företag i ett brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström att ändra lagen. Tre förändringar föreslås varav ett är att helt förbjuda sympativarsel.

Ingen bransch i Sverige drabbas så ofta av konflikt som elteknikbranschen och inte minst av sympatistrejk vilket fackförbundet Svenska Elektrikerförbundet (SEF) utlyst 17 gånger de senaste 20 åren.

– Redan offentliggörandet av ett strejkvarsel kan få en lika allvarlig ekonomisk konsekvens för företagen som en verkställd stridsåtgärd, säger Jan Siezing, vd på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), elteknikbranschens arbetsgivarorganisation. Kunder vänder sig till aktörer utanför branschen och uppdrag skjuts upp eller går förlorade.

I april tecknade EIO ett 3-årigt kollektivavtal med SEF. Bara fem veckor senare bröts arbetsfreden genom att fackförbundet varslade om sympatiåtgärder. Och ytterligare 2,5 veckor senare var det dags igen med ännu ett sympativarsel från samma fack.

SEF kan idag helt lagligt använda sympatiåtgärder som stöd för förhandlingar som varken facket eller EIO är berörda av och som de varslade företagen därför inte har någon möjlighet att påverka.

Bristen på arbetsfred i elteknikbranschen får oproportionerligt stora konsekvenser för företagens möjligheter att växa och skapa arbetstillfällen. För att peka på det orimliga i att utomstående arbetsgivare som bedriver verksamhet under fredsplikt ska tvingas in i andra konflikter, uppmanar nu branschen arbetsmarknadsminister Hillevi Engström att ändra lagstiftningen för konflikträtt. Tre förändringar begärs:

1. Inför krav på att en konfliktåtgärd måste stå i proportion till dess konsekvenser för både företag och tredje man.

2. Ge Medlingsinstitutet i uppdrag att redovisa ekonomiska konsekvenser av annat än enbart genomförd arbetsnedläggelse och utökade befogenheter att skjuta upp eller ställa in varslade stridsåtgärder.

3. Förbjud sympatiåtgärder så att arbetsfreden respekteras och tredje man skyddas.

För mer information kontakta:
Monica Berling, kommunikationschef EIO, tel 0722 – 063481, monica.berling@eio.se
Åsa Kjellberg-Kahn, förhandlingschef EIO, tel 070 – 516 05 64, asa.kjellberg-kahn@eio.se
Jan Siezing, vd EIO, tel 070 – 532 10 18, jan.siezing@eio.se

Bakgrundsinformation:

Bifogad fil: Brev till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström
Bifogad fil: Elektrikerförbundets konflikthistoria

Det senaste varslet om sympatiåtgärder från SEF lades till stöd för Fastighetsanställdas Förbunds och SEKO:s konflikt med Almega Tjänsteförbunden för avtalsområdet Serviceentreprenad. SEF:s varslade stridsåtgärder skulle ha inneburit arbetsnedläggelse (och blockad av arbetet) på sex arbetsplatser: Boxholms tågdepå, Ikea Borlänge, Campus Örebro, Swedbank HQ (Sundbyberg), Kv. Kaninen (Triangeln) Malmö samt Pontus Arena Luleå. Det omfattade ett 100-tal elektriker.