Positivt besked om försöksverksamhet med branschskolor

Idag kom beslutet om att både EUU och IUC får starta branschskola inom ramen för Skolverkets försöksverksamhet. I hård konkurrens har Skolverket utsett totalt tio skolor. För EUU är yrket distributionselektriker och för IUC är det kylmontör och ventilationstekniker. Utbildning till dessa tre yrkesroller öppnas nu upp för elever runt om i hela Sverige.

Branschskola är ett bra sätt att stärka tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå inom små yrkesområden även om skolan själv inte har ett tillräckligt stort elevunderlag för att anordna hela utbildningen i egen regi. Vissa yrkeskurser ska då kunna ges på en branschskola där eleverna kan läsa delar av sin yrkesutbildning. På det sättet ges elever förbättrade möjligheter att välja yrkesutbildningar inom områden där det finns goda möjligheter till inträde och etablering på arbetsmarknaden.

- Glädjande nog får vi nu möjlighet att driva försöksverksamhet för utbildningarna till kylmontör, distributionselektriker och ventilationstekniker. Det är idag en akut brist inom hela vår bransch på medarbetare som har relevant kompetens och utbildningssystemet ger oss långtifrån alla som behövs. Problemet för dessa yrken har förvärrats av att det är så svårt att få igång utbildningarna överhuvudtaget och här är branschskola en fantastisk möjlighet att förse branschen med den kompetens som behövs, säger Jens Albrektsson chef för utbildning och kompetens på Installatörsföretagen.

Försöksverksamheten kommer att pågå under perioden 2018-2023. Regeringens förslag om branschskolor antogs av Riksdagen i juni 2017 och gymnasieminister Anna Ekström var mycket nöjd.

- De gymnasiala yrkesprogrammen är basen för industrins och välfärdens kompetensförsörjning. Sverige riskerar att inom en snar framtid få brist på kompetent personal i många branscher. Genom den nya försöksverksamheten stärker vi kompetensförsörjningen och säkerställer att utbildningar med litet elevunderlag kan bedrivas på fler orter. Det är bra för eleverna och bra för Sveriges konkurrenskraft, sa gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström i ett pressmeddelande när beslutet om försöksverksamheter togs.

Mer information kommer att finnas här inom kort.

Pressansvarig:

Amanda Rafter Ekenman, +46 70 389 76 04, amanda.ekenman@installatorsforetagen.se 

Våra 3800 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Om oss

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Prenumerera

Media

Media