Rapport: Kompetensbrist i installationsbranschen leder till kraftig bostadsbrist 2025

Bristen på kompetens och arbetskraft inom installationsbranschen innebär att vi endast kan bygga drygt 450 000 av de 710 000 bostäder som Boverket bedömer behövs till 2025. Det saknas alltså mer än en kvarts miljon bostäder om inget görs. Det visar en ny rapport från Installatörsföretagen.

- Utan installatörer stannar samhällsbygget. Bristen på arbetskraft i installationsbranschen skapar stora problem som påverkar bostadsbyggandet, och därmed hela samhället, säger Jens Albrektsson, chef Kompetens och utbildning på Installatörsföretagen.

Det råder en akut brist på arbetskraft och branschen skulle behöva anställa 10 000 personer bara för att klara dagens takt på byggande, en siffra som dubbleras om vi ska kunna tillfredsställa Boverkets behovsprognos, enligt rapporten.

Kompetensbristen lägger en restriktion på byggandet vilket på sikt får effekter som sträcker sig långt utanför byggsektorn. Ser man till den indirekta effekten spelar kompetensbristen i branschen stor roll för såväl produktion som sysselsättning i övriga delar av Sveriges ekonomi. Enligt våra beräkningar är installationsbranschen en förutsättning för 480 000 jobb och möjliggör produktionsvärden för hela 553 miljarder kronor.

Vår uppfattning är att av de över 710 000 bostäder som Boverket bedömer behövs till 2025 kommer enbart mellan 450 000 – 500 000 att kunna färdigställas på grund av brist på utbildad arbetskraft.

- I ett utspel nyligen lovade bostadsminister Peter Eriksson att bostadsbristen i Sverige ska vara borta inom 10 år. Som det ser ut nu kommer inte regeringen att kunna infria sitt löfte. Det saknas mer än en kvarts miljon bostäder om inget görs, fortsätter Jens Albrektsson. Nuvarande nivåer i utbildningssystemet är långt ifrån tillräckliga. Det behövs flera insatser för att snabbt skruva upp ambitionerna avseende yrkesutbildning av unga vuxna och personer som vill ställa om i arbetslivet.

Rapportens förslag i korthet:

  • Kraftigt ökad volym och kvalitetssäkrande insatser inom yrkesvux och inom yrkeshögskolan

  • En särskild yrkesvuxförordning för byggsektorn

  • Ett system som stimulerar yrkesväxling för vuxna genom utbildning och/eller anställning som företagslärling

  • Ett fungerande system för validering

  • Ett system där yrkesutbildning för unga och vuxna kan kvalitetssäkras med praktiska yrkesprov och branschskola

Rapporten bifogas som PDF.

För mer information, kontakta:

Jens Albrektsson, chef Kompetens och Utbildning, 0706 14 49 10 jens.albrektsson@installatorsforetagen.se

Amanda Rafter Ekenman, press- och opinionsansvarig, 08 762 76 04 amanda.ekenman@installatorsforetagen.se

Installatörsföretagen ägs av två politiskt oberoende organisationer, Elektriska Installatörsorganisationen EIO och VVS Företagen. Vi representerar 3 500 medlemsföretag i installationsbranschen. Företag som, med sina 40 000 medarbetare, förser Sverige med värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik.

Om oss

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning. Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.