Vårbudgeten: Brist på installatörer hotar regeringens klimatmål

Report this content

I regeringens vårändringsbudget finns flera satsningar på klimat och miljö. Bland annat 300 miljoner kronor till utvecklat solcellsstöd och ytterligare stärkt ladda hemma-stöd med 750 miljoner kronor. Tyvärr hotar bristen på installatörer regeringens klimatmål. 

- Utan fler installatö­rer, från montörsnivå till medarbetare med spetskompetens, så riskerar regeringens satsningar på sol­celler, ladd­infrastruk­tur och energieffektivisering av våra fastigheter gå om intet. Kompetensförsörjningen behöver bli en del av regeringens samlade klimatstrategi, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

Regeringen har satt upp ett ambitiöst klimatmål. Nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll i Sverige år 2045. Förutsättningarna för att nå målet för klimatomställningen i Sverige bygger i mycket hög grad på kraftigt minskade utsläpp från industrin och från inrikes transporter. Det förlitar sig i sin tur på elektrifiering och energieffektivisering.

- Installationsbranschen har länge haft svårt att hitta den arbetskraft som behövs. Enligt våra bedömningar är det omedelbara rekryteringsbehovet 17 500 personer, hela 28 000 personer fram till år 2023 och sannolikt ännu större på sikt. I dagens utbildningstakt så skulle det ta många år att rekrytera så många, säger Ola Månsson.

Som jämförelse kan nämnas att installationsbranschen idag har runt 70 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

Henrik Fahlgren
Kommunikationschef
+46 (0) 8 762 75 33
henrik.fahlgren@installatorsforetagen.se

Ola Månsson
Vd
+ 46 (0) 76 787 87 04
ola.mansson@installatorsforetagen.se

Våra 3600 medlemmar är entreprenörer, arbetsgivare och företagare verksamma inom branschen för tekniska installationer. Det är våra medlemmar som med sina 50 000 medarbetare installerar, optimerar och kontrollerar värme, ventilation, vatten, el- och teleteknik. Vi representerar även entreprenörerna inom elkraft som säkrar infrastrukturen för Sveriges elförsörjning.Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv. 

Media

Media

Citat

Utan fler installatö­rer, från montörsnivå till medarbetare med spetskompetens, så riskerar regeringens satsningar på sol­celler, ladd­infrastruk­tur och energieffektivisering av våra fastigheter gå om intet. Kompetensförsörjningen behöver bli en del av regeringens samlade klimatstrategi.
Ola Månsson, vd