Skatt - hur då?

​Nytt nummer av tidskriften Framtider ute nu

Hur kan en stat ta ut skatt på bästa sätt när nationsgränsernas betydelse minskar för handel och investeringar och när arbetskraften rör sig mellan länderna? Och hur löser vi ekvationen med att efterfrågan på vård och omsorg ökar medan andelen skattebetalande svenskar i produktiv ålder samtidigt minskar? Skatter är temat för Framtider 3/2010.

Männen bakom ”århundradets skattereform” – läs Kjell-Olof Feldts och Bengt Westerbergs recept för framtidens skattepolitik.

Varför har Sverige ett så högt skattetryck? frågar sig ekonomen Anne-Marie Pålsson.  Svaret, hävdar hon, är att det i Sverige är ovanligt enkelt att driva igenom politiska beslut:

–        Inga domstolar skall få hindra lagstiftningsprocessen, ingen andra kammare fördröja den och inga folkinitiativ utmana den genom egna förslag. Och när statsministern utses av riksdagen hamnar riksdagen i knäet på regeringen, säger Anne-Marie Pålsson.

Dagens skattesystem är designat för män, menar rättsvetaren Åsa Gunnarsson:

–        Vårt skattesystem bygger på en arbetsdelning med starka historiska och kulturella rötter. Mannens arbete har värderats i den offentliga ekonomin, medan kvinnors bidrag till familjens och samhällets välfärd genom arbete i hemmet aldrig erkänts ha ett ekonomiskt värde. Det är dags att denna grundläggande jämställdhetsfråga kommer på bordet i framtidens skattereformer, skriver Åsa Gunnarsson.

I nya numret av Framtider även:

Åsa Hansson om det svenska skattesystemet i en internationaliserad värld.

Daniel Hallberg om vem som ska finansiera framtidens välfärd.

Joakim Palme diskuterar en möjlig förändring av skattesystemet.

Tomas Aronsson, Spencer Bastani och Sören Blomquist om ”optimal beskattning”.

Nina Ewalds behandlar svåra avvägningar kring pensionssystemet.

Dino Visconi hävdar att medierna sätter skatteagendan.

Samt Anna Gavanas om sextrakasserier – städbranschens dolda sida.

För mer information kontakta redaktionen:

Peter Johansson 08 - 402 12 11, Susanne Alm 08–402 12 01 eller Mattias Tydén 08–402 12 37 eller gå in på www.framtidsstudier.se där du kan ladda ned det senaste numret.

Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Framtider är en populärvetenskaplig tidskrift från Institutet för Framtidsstudier. Varje nummer kombinerar ett tema med bevakning av svenska och internationella framtidsfrågor.

Taggar:

Om oss

Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer.

Dokument & länkar