Ändring i Intrums valberedning

Cidron 1748 Sarl har utsett Robert Furuhjelm som sin representant i Intrum Justitia AB:s (publ) valberedning. Han ersätter Per E. Larsson.

Valberedningen består därmed av följande ledamöter:

  • Robert Furuhjelm, utsedd av Cidron 1748 Sarl (ordförande)
  • Johan Strandberg, utsedd av SEB Fonder
  • Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder
  • Carl Cederschiöld, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Lennart Francke, utsedd av Swedbank Robur Fonder

Styrelsens ordförande Per E. Larsson har adjungerats till valberedningen.

Informationen lämnades,   genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande kl 08.00 den 2017-10-03

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annika Billberg, Kommunikationsdirektör
Tel: 070 267 97 91
E-mail: a.billberg@intrum.com

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 23 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper över 100 000 företag runt om i Europa. Under de tolv månader som avslutades i mars 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,9 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Om oss

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar