• news.cision.com/
  • Intrum/
  • Fokus på organisk tillväxt och ökad takt i transformationen mot ONE Intrum: Intrums års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Fokus på organisk tillväxt och ökad takt i transformationen mot ONE Intrum: Intrums års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Report this content

Från och med idag finns Intrums års- och hållbarhetsrapport för 2021 tillgänglig på www.intrum.com. Den svenska och engelska tryckta versionen kan beställas på intrum.com or by e-mail to ir@intrum.com.

"I syfte att ytterligare öka värdet av våra tjänster för uppdragsgivare och kunder, samtidigt som vi drar nytta av vår storlek och lägger grunden för fortsatt långsiktig tillväxt, har vi fokuserat starkt på att etablera en enklare, mer digital och skalbar affärsmodell genom vårt transformationsprogram ONE Intrum. Vi har också gjort stora framsteg på hållbarhetsagendan vilket har uppmärksammats genom starka betyg från MSCI och Sustainalytics.

Jag är stolt över att leda en organisation med så hängivna och skickliga kollegor, som har gjort det möjligt att avsevärt förbättra alla kassabaserade nyckeltal både på årsbasis och i jämfört med nivåerna före pandemin 2019.

För 2022 förväntar vi oss, trots de osäkra omvärldsfaktorerna till följd av kriget och den humanitära krisen i Ukraina, en ökad tillväxt i och med att de kommersiella framgångarna från 2021 börjar bidra – i kombination med hävstångseffekter från ONE Intrum-programmet. Intrum har en mycket god position för att kunna fortsätta att leda utvecklingen inom kredithantering i Europa", säger Anders Engdahl, vd och koncernchef på Intrum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer 
+46 70 996 98 21
anna.fall@intrum.com 

Denna information är sådan information som Intrum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 april 2022 kl. 17.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.