Intrum fullbordar förvärv av fastighetsförvaltningsbolaget Solvia

Report this content

Efter godkännande av berörda myndigheter har Intrum enligt plan fullbordat förvärvet av Solvia Servicios Inmobiliaros (Solvia) från spanska Banco Sabadell, som kommunicerades i december 2018.

Genom avtalet förvärvar Intrum 80 procent av aktierna i Solvia. Banco Sabadell, en av Spaniens största banker, behåller en ägarandel om 20 procent.

“Med detta förvärv stärker och utvidgar vi vår affärsrelation med Banco Sabadell, och vi fördjupar vårt partnerskap och breddar vårt samarbete. Förvärvet av Solvia innebär en långsiktig positiv förstärkning av vår spanska verksamhet,” säger Mikael Ericson, vd och koncernchef Intrum.

Solvia är ett ledande förvaltningsbolag inom fastighetstjänstesektorn i Spanien. Företaget vänder sig till privatkunder, företagskunder och investerare och har cirka 700 anställda. Solvia förvaltar ett brett spektrum av tillgångar som innefattar bostadslån, företagslån, kommersiella fastigheter, säkerställda och icke säkerställda fordringar samt fastighetsportföljer.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Thomas Moss, Group Business Control & Investor Relations Director, tel: +46 8 546 102 02
Louise Bergström, Head of Investor Relations tel: +46 8 546 103 42

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com

Prenumerera

Dokument & länkar