Magdalena Persson föreslås som ny styrelseledamot i Intrum

Report this content

Valberedningen kommer att föreslå årsstämman i Intrum Justitia AB (publ) den 27 april 2018 att välja Magdalena Persson som ny styrelseledamot.

Samtliga nuvarande ledamöter – Per E. Larsson, Hans Larsson, Kristoffer Melinder, Andreas Näsvik, Synnöve Trygg, Fredrik Trägårdh, Ragnhild Wiborg och Magnus Yngen – föreslås för omval. Per E. Larsson föreslås för omval som styrelsens ordförande och Magnus Yngen som vice ordförande.

Magdalena Persson är styrelseordförande i Candidator AB, styrelseledamot i NCAB Group samt rådgivare åt EQT Partners. Hon har varit ordförande i Affecto Plc’s styrelse och styrelseledamot i Aditro och Fortnox. Därutöver har hon varit VD för Interflora har haft ett flertal roller inom Microsoft, SamSari och WM Data. Magdalena Persson har en mastersexamen och en licentiatexamen i industriell ekonomi från Linköpings universitet. 

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen samt på bolagets hemsida.

Valberedningen består av Robert Furuhjelm, ordförande (Cidron 1748 Sarl/Nordic Capital), Johan Strandberg (SEB Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), Carl Cederschiöld (Handelsbanken Fonder) och Tomas Flodén (AMF & AMF Fonder). Styrelsens ordförande Per E. Larsson har adjungerats till valberedningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robert Furuhjelm, valberedningens ordförande
Telefon: +358 407 675 751

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18.03.21 kl 10.00.

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 8 000 engagerade och medkännande medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2017 hade bolaget proformaintäkter på 12,2 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Prenumerera

Dokument & länkar