Valberedning i Intrum

Report this content

Vid Intrum AB:s årsstämma den 26 april 2019 beslutades att ge styrelsens ordförande i uppdrag att bilda en valberedning genom att sammankalla representanter för de fem största aktieägarna i bolaget, baserat på de vid utgången av augusti månad kända röstetalen. 

Efter kontakter med bolagets aktieägare har följande ledamöter utsetts:

  • Robert Furuhjelm, utsedd av Cidron 1748 Sarl
  • Ricard Wennerklint, utsedd av Sampo plc
  • Carl Cederschiöld, utsedd av Handelsbanken Fonder
  • Tomas Flodén, utsedd av AMF och AMF Fonder
  • Mats Gustafsson, utsedd av Lannebo Fonder

De frågor som ska behandlas av valberedningen och riktlinjerna för hur ledamöterna utses finns beskrivna på bolagets webbplats, www.intrum.com.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen senast den 15 november 2019 via e-post till agm@intrum.com.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niklas Lundquist, Chief Legal Officer
070 588 93 30

Anna Fall, Chief Brand & Communications Officer
070 996 98 21

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har över 9 000 engagerade medarbetare som hjälper omkring 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com

Prenumerera

Dokument & länkar