Latour investerar i Swedish Hydro Solutions AB

Report this content

Investment AB Latour (publ) har, via sitt dotterbolag Latour Future Solutions AB, investerat i Swedish Hydro Solutions AB (”Swedish Hydro Solutions”).

Swedish Hydro Solutions erbjuder hållbara lösningar för vattenrening via mobila och stationära reningssystem för läns- och dagvatten, processvatten och sanering av förorenade områden. Bolagets erbjudande inkluderar analysstöd, patenterade biobaserade produkter och anpassad utrustning för effektiv rening av mycket stora volymer vatten. Den ökade effektiviteten möjliggör för beslutsfattare och tillsynsmyndigheter att ställa högre krav avseende vattenrening.

Verksamheten grundades 2015 och har idag kontor i Alingsås och Stockholm. Bolagets reningsteknik passar bland annat bygg- och anläggningsprojekt, industriellt dagvatten, avfallsanläggningar, gruvindustri, stadsutvecklingsprojekt samt hamnar, flygplatser och logistikanläggningar. I dagsläget har Swedish Hydro Solutions ett flertal större pågående vattenreningsprojekt i Sverige såsom Förbifart Stockholm, Västlänken och Varbergstunneln. Dessutom förs det samtal med intressenter i övriga Skandinavien och Europa.

"Swedish Hydro Solutions använder naturens egen biokemi, i stället för aggressiva kemikalier, för att rena stora mängder vatten. Med anpassade lösningar bidrar bolaget till att väsentligt förbättra vattnets kvalitét i den hydrologiska cykeln där rent vatten är en förutsättning för en hållbar industri och ett livskraftigt samhälle", säger Pelle Mattisson, VD Latour Future Solutions.

"På kort tid har vår innovativa hållbara teknik gjort oss till det ledande vattenreningsteknikföretaget inom bygg- och anläggningsindustrin i Sverige. Med Latour som långsiktig partner får vi möjlighet att växa och nå ut till nya marknadssegment över hela Europa. Det har varit vår målsättning från starten, så det känns väldigt roligt”, säger Jakob Sjöberg, grundare och huvudägare i Swedish Hydro Solutions.

Investeringen har skett via en riktad nyemission och aktieköp i Swedish Hydro Solutions där Latour Future Solutions AB har tillträtt som minoritetsägare till 26,6 procent av bolaget.

Göteborg, 18 oktober 2021

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pelle Mattisson, Latour Future Solutions AB, +46 705 80 06 57

Latour Future Solutions är ett investeringsområde inom Latour inriktat på tillväxtbolag som utvecklar lösningar för ett hållbart samhälle. Målsättningen är att investeringarna skall skapa ett hållbart samhälle utifrån alla dimensioner; miljömässiga, sociala och ekonomiska.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 86 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 16 miljarder kronor.

Prenumerera

Dokument & länkar