Finansinspektionen godkänner Investment AB Spiltan som majoritetsägare i bolåneutmanaren Hejmo Kredit AB

Report this content

Med Investment AB Spiltan som huvudägare och befintlig fondstruktur för bolån i Luxembourg har Hejmo Kredit AB nu de förutsättningar som krävs för en lansering på bolånemarknaden senare i år.  

När Spiltan 2002 startade ett nytt fondbolag var drivkraften att ge Sveriges fondsparare ett alternativ till storbankernas fonder – som då dominerade marknaden. År 2021 har Spiltan liknande drivkraft för bolån. Målet är att nå samma starka position på bolånemarknaden som man har uppnått på fondmarknaden. Spiltan har därför, som tidigare meddelats, investerat i Hejmo för att bolaget ska få en ägare med erfarenhet av att utmana på den svenska finansmarknaden. Finansinspektionen har nu godkänt Investment AB Spiltan som ny majoritetsägare i bolaget.

– Hejmo har en komplett plattform för att möta bolånekunders höga krav på enkelhet och användarvänlighet, säger Nicklas Larsson, vd för Hejmo Kredit AB. När Finansinspektionen nu godkänt Spiltan som majoritetsägare i Hejmo är vi redo att utmana den svenska bolånebranschen. Målet är att erbjuda bolån med samma rimliga ränta och samma villkor till alla kunder.

Lansering i slutet av 2021

Hejmo siktar nu på en så kallad soft launch med ett begränsat antal bolånekunder i slutet av 2021. Under denna pilotfas kommer det att finnas fler låntagare än kapital att låna ut. Den som vill kan redan nu anmäla sitt intresse för att delta på Hejmos webbplats. En skarp lansering på den svenska bolånemarknaden väntas ske under 2022.

– Bolån brukar vara den enskilt största utgiftsposten för många, säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan. Jag hoppas därför att många anmäler sitt intresse. Tillsammans med Hejmo ser vi fram emot att hjälpa svenskar att sänka sina bolånekostnader och få pengar över till annat.

Hejmos bolånefond erbjuder högre avkastning till institutioner

Utlåningen till kunderna finansieras genom en bolånefond som är baserad i Luxemburg, vilket kommer underlätta arbetet med att attrahera utländska institutioner. Hejmos bolånefond har tagits fram i samarbete med Royal Bank of Canada och fondförvaltaren Carne. Institutionella investerare kan köpa andelar i fonden och avkastning betalas sedan ut till institutionerna.

– Hejmos bolånefond erbjuder samma riskprofil som traditionella bostadsobligationer – fast med en högre avkastning, säger Göran Pallmar, vice vd för Investment AB Spiltan. Som långsiktiga investerare har vi en förståelse för institutionella investerares behov. Spiltan har den erfarenhet och uthållighet som krävs för att lyckas skapa förändring på den svenska bolånemarknaden.
 

För mer information, kontakta:
Nicklas Larsson, vd Hejmo Kredit AB, tel: +46-703-132 626 eller nicklas.larsson@hejmo.se
Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan, tel: +46-708-797 101 eller phb@spiltan.se  
Göran Pallmar, vice vd Investment AB Spiltan, +46-708-898 112, goran@spiltan.se


Om Spiltan
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till cirka 6,5 miljarder kronor som består av tech, finans, fastigheter och industri. Några av innehaven: Paradox Interactive, NuvoAir, Besedo, P&E Fastigheter, Captario, Pepins Group och Spiltan Fonder. Spiltan har cirka 5 500 aktieägare och aktien planeras handlas på NGM PepMarket i slutet på oktober 2021. Mer information finns på Spiltan.se.

Om Hejmo Kredit AB
Hejmo Kredit AB är ett svenskt bolag med tillstånd från Finansinspektionen att bedriva verksamhet enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter. Hejmo tycker att alla svenska bostadsägare borde ha lika möjlighet att få tillgång till samma enkla och transparenta bolån. Läs mer på Hejmo.se.

Om Hejmo Mortgage Fund
Hejmo Mortgage Fund är en fondstruktur som registreras som ett Special Limited Partnership, (SLP), hos Luxembourgs motsvarighet till Finansinspektionen, Commission de Surveillance du Secteur Financier, (CSSF). Royal Bank of Canada kommer att vara administratör och förvaringsinstitut till fonden, Carne Group förvaltare, EY revisorer och DLA Piper juridisk rådgivare. Läs mer på hejmomortgagefund.lu

Prenumerera

Media

Media

Citat

Hejmo har en komplett plattform för att möta bolånekunders höga krav på enkelhet och användarvänlighet. När Finansinspektionen nu godkänt Spiltan som majoritetsägare i Hejmo är vi redo att utmana den svenska bolånebranschen.
Nicklas Larsson, vd för Hejmo Kredit AB
Bolån brukar vara den enskilt största utgiftsposten för många. Jag hoppas därför att många anmäler sitt intresse. Tillsammans med Hejmo ser vi fram emot att hjälpa svenskar att sänka sina bolånekostnader och få pengar över till annat.
Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan
Hejmos bolånefond erbjuder samma riskprofil som traditionella bostadsobligationer – fast med en högre avkastning. Som långsiktiga investerare har vi en förståelse för institutionella investerares behov. Spiltan har den erfarenhet och uthållighet som krävs för att lyckas skapa förändring på den svenska bolånemarknaden.
Göran Pallmar, vice vd för Investment AB Spiltan