Citat

Fastigheter är ett av Investment AB Spiltans affärsområden och diversifierar vår portfölj. Vi är en långsiktig ägare och har succesivt utökat vårt innehav i Amhult 2.
Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan.
Tjänsten som vice vd har tidigare inte funnits hos oss. I takt med att vi växer behöver även vår organisation utvecklas. Det finns en bra match mellan Görans approach kring investeringar och Spiltans värdegrund. Göran inser att det krävs engagemang och tid för att bygga bra bolag. I sin roll som vice vd får han nu möjlighet att utveckla vår investeringsprocess och fortsätta stärka Spiltan långsiktigt.
Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan
Jag känner mig väldigt hedrad och ödmjuk inför uppdraget. Spiltan har ett långt track record av framgångriska investeringar och vi har många spännande tillväxtbolag i portföljen. Jag ser fram emot att vara med och vidareutveckla Spiltan till ett ännu mer framgångsrikt investmentbolag.
Göran Pallmar, vice vd Investment AB Spiltan
Under ledning av nye vd:n, Jörgen Remmelg, har XMReality levererat stark tillväxt samtidigt som kassaflödet förbättrats och kostnaderna hållits under kontroll. Det visar på skalbarheten i SaaS-erbjudandet och potentialen i bolaget. Som långsiktiga ägare i XMReality såg Spiltan möjligheten att öka sitt ägande genom denna transaktion.
Björn Persson, Investment Manager på Spiltan och styrelseordförande i XMReality
Vi tror på Alcadons framtidspotential och har förtroende för ledningen. Behovet av att investera i digital infrastruktur kommer att finnas under lång tid framöver. Spiltan ser långsiktigt på sitt ägande i Alcadon och tog möjligheten att öka sitt ägande genom denna transaktion.
Mikael Vaezi, Investment Manager Spiltan
De flesta av våra aktieägare ser långsiktigt på sitt ägande i Spiltan och har valt att behålla sina aktier.
Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan
Vi gillar Spiltans långsiktiga investeringsfilosofi och att de är beredda att pusha oss för att nå våra mål. Vi startade vårt bolag med övertygelsen att AI kommer måla om kartan för hur man köper lönsam digital annonsering. Efter två år vågar vi påstå av vi lyckats bevisa vår tes. Nu har vi en stark pipe av nya kunder och växer så det knakar. Med det kommer nya utmaningar. Då är det bra med en aktiv investerare som partner.
Torkel Öhman, medgrundare av Amanda AI
Amanda AI är ett bra exempel på där dagens teknik med machine learning kan göra ett bättre jobb än människor.
Göran Pallmar, Investment Manager investmentbolaget Spiltan
Inlösenprogrammet är ett sätt att återföra värde till våra aktieägare. Programmet gör det möjligt för de som vill att till viss del minska sitt innehav, samtidigt som man kan behålla aktierna på sikt. Jag brukar påpeka att även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat. De aktieägare som väljer att behålla sina aktier får i gengäld en större andel av Spiltan.
Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan
Tidigare i vår sålde vi 14 % av Spiltans Paradoxaktier för 560 miljoner kr, vilket har ökat våra likvida medel. En del av medlen ska återföras till våra aktieägare. Inlösenprogrammet är ett sätt att ge de aktieägare som behöver en möjlighet att delvis minska sitt innehav. Som jag brukar påpeka: även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat. Samtidigt får de aktieägare som behåller sina aktier en högre andel av Spiltan.
Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan
Den nya ledningen i Besedo med Petter Nylander som vd och Willem de Geer som COO har gjort en fantastisk insats under Coronapandemin. Det inger förtroende inför bolagets satsning på att bli marknadsledande inom content moderation.
Göran Pallmar, Investment Manager, investmentbolaget Spiltan
Trots ökad osäkerhet i samband med Corona blev emissionen övertecknad. Att våra befintliga och nya ägare tror så starkt på vår globala vision gör mig stolt och är väldigt motiverande. Vårt ökade fokus på teknikutveckling och försäljning världen över har börjat ge resultat.
Petter Nylander, vd för Besedo
Besedo kan bli mycket större och potentialen är enorm. Att då få kavla upp ärmarna och ta sig an en ny vd-roll var ett erbjudande jag inte kunde motstå.
Petter Nylander, vd för Besedo
Efter att ha arbetat nära Petter i styrelsen i över ett år är jag oerhört glad över att han nu axlar rollen som vd. Hans erfarenhet av att bygga framgångsrika bolag har varit en stor tillgång i styrelsearbetet.
Göran Pallmar, Investment Manager investmentbolaget Spiltan
Train Alliance är ett hållbart och lönsamt bolag med stora strategiskt belägna marktillgångar i anslutning till svenska järnvägar. När bolaget utvecklar marken och gör den ”järnvägsklar” ökar den kraftigt i värde. Vi investerade i Train Alliance för första gången via Alternativa Listan 2015 och Pepins 2016. Sedan dess har vi successivt utökat vårt innehav. Markinvesteringar är en realtillgång som gynnas av en långsiktig investerarhorisont. För att citera Mark Twain: ”Köp land, det tillverkas inte längre.”
Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan
Vi tror starkt på XMReality och som långsiktiga ägare säkrar vi upp att bolaget får in det kapital som behövs för fortsatt utveckling. Bolagets spännande Augmented Reality lösningar kan bli en viktig faktor i att göra service och support mer hållbart genom att minska resandet. Skalbarheten och de höga marginalerna i bolagets affärer gör att vi har stora förväntningar på bolagets värdeutveckling.
Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan
Vi investerade i Slitevind redan 2010 när bolaget fortfarande var onoterat och har fått vara med på en spännande resa med växlande vindar. Med ytterligare kapitalresurser kan Slitevind investera i fler mindre vindkraftsparker till attraktiva priser, vilket varit en framgångsrik modell de senaste åren. Vi tycker också att det är trevligt att kunna öka andelen hållbara investeringar i vår portfölj.
Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan.
Investeringar i den här typen av fastigheter rimmar väl med våra värderingar, då vi är en långsiktig investerare som satsar på Sverige. Som investering är samhällsfastigheter också attraktiva eftersom de har långa hyreskontrakt och ger en hög avkastning på den egna insatsen i lågränteklimatet.
Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan
Avsikten med beslutet om en split är att underlätta aktiehandeln. Jag är själv en varm förespråkare av regelbundet sparande, och nu får fler möjlighet att köpa aktier i Spiltan till mindre belopp än innan.
Per H Börjesson
Som ett led i satsningen på att göra fler investeringar i spännande bolag vill vi arbeta mer strategiskt med vårt varumärke. Katja kommer att tillföra viktig kompetens på kommunikationsområdet och leda arbetet tillsammans med Spiltans Investment Managers.
Per Håkan Börjesson
Jag är väldigt glad och stolt över det här uppdraget. [...] Jag vill öka kännedomen om Spiltans investeringsverksamhet så att fler svenska företag får chansen att växa!
Katja Efron
Sammantaget har även jag slutligen kommit fram till att ”det är lättare att äta en pizza om man delar på den”.
Per Håkan Börjesson, VD för Investment AB Spiltan
"Det skall bli otroligt spännande att, tillsammans med familjen Persson och de kompetenta medarbetarna, fortsätta utveckla en framgångsrik fastighetskoncern genom att öka antalet investeringar och sprida möjligheten att investera i fastigheter med långsiktiga hyreskontrakt till en bredare målgrupp”,
Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan
”Det är en kvalitetsstämpel att få in Investment AB Spiltan som en ny långsiktig ägare”.
säger Stefan Dahlbo, VD Byggmästare Anders J. Ahlström Holding AB.
Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan
”Spiltan har följt XMreality under en längre tid och ser stor potential inte minst i bolagets förmåga att attrahera stora globala industribolag som kunder.
Spiltan intensifierar jakten på nya bolag till portföljen
Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan
- Jag brinner för digitala HR och jobbtjänster och det ska bli enormt kul att vara med på resan att bygga Careereye till den ledande aktören på jobbmarknaden.
Tommie Cau, Vice VD Careereye
säger Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan
Vi ser stor tillväxtpotential i Train Alliance då man måste förändra arbetssättet för underhåll av järnvägsfordon i Sverige när man bygger ut infrastrukturen,
”Med de nya ägarna kan vi nu expandera verksamheten och kanske även skapa fler arbetstillfällen i Söderköping”
Tommy Andersson, VD Sura Magnets
Genom Spiltan får vi tillgång till kompetens och kapital för vår fortsatta utveckling
Stellan Wigh, VD Digilär
Videoannonsering på nätet växer mycket snabbt
Carl-Johan Grund
Vem hade klarat sommaren utan en jordgubbsnoppare från CoolStuff
Per H Börjesson
Under 2013 steg Spiltans uppskattade substansvärde med 51% vilket faktiskt utgör ett av de bästa årsresultaten sedan vi startade.
Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan
Förutom en finansiellt stark ägare får FemtioFemPLus AB i Berkway AB en partner som kommer att vara mycket värdefull för oss
Jan Nyberg, koncernchef FemtioFemPlus AB
En stor del av uppgången i Spiltans substansvärde utgörs av den fantastiska utvecklingen i dataspelsföretaget Paradox.
Per H Börjesson
Genom att nyemittera och sälja aktier motsvarande totalt 13% av Paradox Interactive får vi kapital för vår fortsatta expansion med större spelsatsningar på fler plattformar.
Fredrik Wester
Speciellt roligt är den fina utvecklingen i Paradox. Vi ser fram emot att följa bolagets framtida utveckling i den spännande dataspelsbranchen
Per H Börjesson
Inför ett skatteavdrag för Rådgivning inom Ekonomi och Pension (REP) på 5 000 kronor
Per H Böjrjesson, VD Investment AB Spiltan