Nu blir Sveriges dyraste aktie lättare att köpa – Spiltan verkställer historisk split

Report this content

Investment AB Spiltan har haft en mycket stark kursutveckling. Aktien handlades senast till en kurs på 12 000 kr och var därmed Sveriges dyraste aktie med reglerad handel. På extra bolagsstämman den 27 oktober beslutades om att genomföra en aktiesplit i kombination med ett inlösenprogram.

Aktieägarna i Investment AB Spiltan beslutade vid en extra bolagsstämma den 27 oktober att genomföra en split på 100:1 av Spiltanaktien. Det innebär att man får 100 nya aktier för varje befintlig aktie. De nya splittade aktierna förväntas registreras på aktieägarnas konton den 7 november 2019.

Samtidigt beslutades om möjligheten för aktieägarna att göra inlösen av 3 % av aktierna. Inlösenkursen motsvarar ca 80 % av investmentbolagets substansvärde beräknat per den 8 oktober 2019, vilket innebär 125 kr per aktie. Notera att det givetvis kommer att vara frivilligt för aktieägare att lösa in en del av sina aktier.

– Avsikten med beslutet om en split är att underlätta aktiehandeln, säger Spiltans VD Per Håkan Börjesson. Jag är själv en varm förespråkare av regelbundet sparande, och nu får fler möjlighet att köpa aktier i Spiltan till mindre belopp än innan. Den höga aktiekursen har tidigare också bidragit till ett säljtryck och en relativ hög substansrabatt. Kombinationen av split och inlösenprogram gör det möjligt för aktieägare att till viss del minska sitt innehav, samtidigt som man kan behålla aktierna på sikt. Även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat.

Sveriges trevligaste extra bolagsstämma?

Spiltan har alltid betraktat sina aktieägare som partners och strävat efter att ordna Sveriges trevligaste årsstämma. Även denna extra bolagsstämma gick i samma anda. Stämman hölls på Boulebar, ett av Spiltans portföljbolag. De aktieägare som ville fick spela boule och mingla före och efter. Med glimten i ögat bjöds det även på pizza.

– Jag har många gånger sagt att ”en pizza blir inte större när man delar på den” när frågan om split har kommit upp, förklarar Per Håkan. Samtidigt kan jag konstatera att även om det är ologiskt, har aktiepriset ändå betydelse för att attrahera nya aktieägare. Om man dessutom vill göra ett inlösenförfarande är det komplicerat med ett högt aktiepris. Sammantaget har även jag slutligen kommit fram till att ”det är lättare att äta en pizza om man delar på den”.

För mer information kontakta:

Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan, telefon: 0708-797 101, e-post: phb@spiltan.se

Om oss

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i spännande svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till ca 5 miljarder kronor, med en spännvidd från fastigheter till techbolag. Några av innehaven: Paradox Interactive, Besedo, Forza Football, P&E Persson, Pickit och Spiltan Fonder. Spiltan har nu ca 3 700 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins.com. Mer information finns på Spiltan.se.

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

• Spiltanaktien handlas på Alternativa Listan på Pepins Market. Handel med den splittade aktien inleds redan nästa handelsperiod, 5 till 11 november. Minsta handelspost är 50 aktier. • Inlösenprogrammet är frivilligt och ingen handel med inlösenrätter planeras. Avstämningsdag för rätt att lösa in aktier är den 27 november 2019. • Aktieägare äger rätt att lösa in 3 % av antalet innehavda aktier per avstämningsdagen. Avrundning sker nedåt till närmaste hela aktie. Det finns möjlighet att ansöka om att lösa in fler aktier än vad man är berättigad till. • Anmälningsperioden för inlösen pågår mellan den 29 november 2019 till och med den 12 december 2019. • Utbetalning av inlösenbeloppet förväntas ske omkring den 20 december 2019.
Twittra det här

Citat

Avsikten med beslutet om en split är att underlätta aktiehandeln. Jag är själv en varm förespråkare av regelbundet sparande, och nu får fler möjlighet att köpa aktier i Spiltan till mindre belopp än innan.
Per H Börjesson