Investment AB Spiltan tecknar sin andel och lämnar toppgaranti i XMRealitys företrädesemission

Report this content

Största ägaren i XMReality, Investmentbolaget AB Spiltan tecknar hela sin andel på omkring 15 procent i den nyemission om cirka 35,8 MSEK som bolaget aviserat tidigare idag. Som långsiktig ägare åtar sig Spiltan även 8,1 MSEK i en så kallad toppgaranti. Företrädesemissionen är således säkerställd till 100 procent.

– Vi tror starkt på XMReality och som långsiktiga ägare säkrar vi upp att bolaget får in det kapital som behövs för fortsatt utveckling, säger Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan. Bolagets spännande Augmented Reality lösningar kan bli en viktig faktor i att göra service och support mer hållbart genom att minska resandet. Skalbarheten och de höga marginalerna i bolagets affärer gör att vi har stora förväntningar på bolagets värdeutveckling.

 

För mer information, kontakta:

Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan, tel: 0708-797101 eller phb@spiltan.se 

Om Investment AB Spiltan

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i spännande svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till ca 5 miljarder kronor, med en spännvidd från fastigheter till techbolag. Några av innehaven: Paradox Interactive, Besedo, Forza Football, P&E Persson, Pickit och Spiltan Fonder. Spiltan har nu ca 3 900 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins.com. Mer information finns på Spiltan.se  

Media

Media

Citat

Vi tror starkt på XMReality och som långsiktiga ägare säkrar vi upp att bolaget får in det kapital som behövs för fortsatt utveckling. Bolagets spännande Augmented Reality lösningar kan bli en viktig faktor i att göra service och support mer hållbart genom att minska resandet. Skalbarheten och de höga marginalerna i bolagets affärer gör att vi har stora förväntningar på bolagets värdeutveckling.
Per H Börjesson, VD för Investment AB Spiltan