Investment AB Spiltan köper 6% av aktierna i Byggmästare Anders J. Ahlström - noterat på First North

Report this content

”Det var en enkel analys som gjorde att Spiltan köpte aktieposten. Två större noterade innehav (Hembla (fd D Carnegie) och Green Landscaping) med goda framtidsutsikter och en kassa på över 700 miljoner kronor med nästan 20 % rabatt. Vi gör också bedömningen att VD Stefan Dahlbo och huvudägare Mikael Ahlström har alla förutsättningar att göra bra framtida affärer i noterade och onoterade bolag” säger Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan.

”Det är en kvalitetsstämpel att få in Investment AB Spiltan som en ny långsiktig ägare”, kommenterar Stefan Dahlbo, VD Byggmästare Anders J. Ahlström Holding AB.

 

För mer information kontakta:
Per H Börjesson, VD 
Investment AB Spiltan: Tel: 0708-797 101 eller e-post: phb@spiltan.se

Om Investment AB Spiltan 
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i lönsamma noterade och onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan äger idag en portfölj värderad till ca 5 miljarder kronor. Spiltan har idag ca 3 100 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins.com/Alternativa Listan (www.alternativa.se). Mer information finns på www.spiltan.se.

Taggar:

Prenumerera

Citat

”Det är en kvalitetsstämpel att få in Investment AB Spiltan som en ny långsiktig ägare”.
säger Stefan Dahlbo, VD Byggmästare Anders J. Ahlström Holding AB.