Investment AB Spiltan vill notera sina aktier på nya handelsplatsen NGM PepMarket

Report this content

PepMarket är en smart handelsplats för veckovis aktiehandel och ett samarbete mellan Nordic Growth Market (NGM) och Pepins. Investment AB Spiltan vill notera sina aktier på den innovativa marknadsplatsen vid lanseringen i höst.

Investment AB Spiltan har alltid prioriterat långsiktiga aktieägare och förespråkat regelbunden men inte daglig aktiehandel. Spiltanaktien handlas för närvarande på Pepins en gång i månaden. Nu planerar Spiltan att ansluta sig till den nya innovativa marknadsplatsen NGM PepMarket, som lanseras senare i höst. NGM PepMarket är ett nytt segment hos NGM med samma listnings- och informationskrav som NGM SME, dock med handel koncentrerad till en dag i veckan. Spiltanaktien kommer att kunna ägas via ISK och handlas via NGM:s medlemmar som nätmäklare och banker.

– Vi på Spiltan har alltid vågat gå vår egen väg och utmana etablerade strukturer i finansbranschen. Vi var med och grundade Alternativa Listan för snart 20 år sedan, som kom att bli en del av Pepins. Vi har alltid förespråkat regelbunden men inte daglig aktiehandel, då vi anser att det främjar långsiktighet hos aktieägarna. Därför ser vi NGM PepMarket som ett naturligt nästa steg, säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan.

Veckovis handel gör det möjligt för alla att hinna ta del av information innan handelsstart och fatta informerade investeringsbeslut. Något som gör aktiehandeln mer rättvis, anser Per H Börjesson.

– Att notera oss på NGM PepMarket blir ett sätt att göra Spiltanaktien mer tillgänglig samtidigt som vi ger fördelar till långsiktiga investerare. Det faktum att robothandel inte existerar på NGM ser jag som en bekräftelse på att modellen med att skapa samma förutsättningar för alla investerare fungerar.

– Vi har haft en tydlig strategi för att skapa en handelsplats för våra bolagskunder som är mogna att ta steget till en noterad miljö, säger Philip Scholtzé, tf. vd för Pepins. Nu utökar vi vårt smarta ekosystem som är anpassat för hela tillväxtresan tillsammans med NGM. Spiltanaktien har under många år haft en fantastisk utveckling på vår befintliga plattform för onoterade aktier och det ska bli spännande att fortsätta följa Spiltans utveckling.

För ytterligare information kontakta:
Per H Börjesson, vd, Investment AB Spiltan, e-post: phb@spiltan.se, tel: +46-708-797 101
Philip Scholtzé, tf. vd för Pepins, e-post: philip@pepins.com, tel: +46-70-846 43 49

Om Spiltan
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till över 7 miljarder kronor, med en spännvidd från fastigheter till techbolag. Några av innehaven: Paradox Interactive, NuvoAir, P&E Fastigheter, XMReality, Train Alliance och Spiltan Fonder. Spiltan har fler än 5 000 aktieägare och aktien handlas på Pepins. Mer information finns på Spiltan.se


Om Pepins
Pepins är en plattform för tillväxtinvesteringar som ger alla möjligheten att upptäcka och investera i lovande företag på ett professionellt, affärsmässigt och enkelt sätt. Med digital aktiebaserad kapitalanskaffning öppnar Pepins dörren till en enorm kapitalbas och hjälper tillväxtföretag med både finansiering, kunder och community – allt i ett svep.

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi på Spiltan har alltid vågat gå vår egen väg och utmana etablerade strukturer i finansbranschen. Vi var med och grundade Alternativa Listan för snart 20 år sedan, som kom att bli en del av Pepins. Vi har alltid förespråkat regelbunden men inte daglig aktiehandel, då vi anser att det främjar långsiktighet hos aktieägarna. Därför ser vi NGM PepMarket som ett naturligt nästa steg.
Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan
Vi har haft en tydlig strategi för att skapa en handelsplats för våra bolagskunder som är mogna att ta steget till en noterad miljö, Nu utökar vi vårt smarta ekosystem som är anpassat för hela tillväxtresan tillsammans med NGM. Spiltanaktien har under många år haft en fantastisk utveckling på vår befintliga plattform för onoterade aktier och det ska bli spännande att fortsätta följa Spiltans utveckling.
Philip Scholtzé, tf. vd för Pepins