Investment AB Spiltan investerar 185 miljoner kronor i fastighetskoncernen P&E Persson

Report this content

Sedan starten för 28 år sedan har P&E Persson byggt upp en unik fastighetskoncern genom att både ta egna positioner i ett 80-tal fastigheter tillsammans med stora institutioner och ansvara för projektutveckling, fastighetsförvaltningen och ekonomiadministrationen.

"Det skall bli otroligt spännande att, tillsammans med familjen Persson och de kompetenta medarbetarna, fortsätta utveckla en framgångsrik fastighetskoncern genom att öka antalet investeringar och sprida möjligheten att investera i fastigheter med långsiktiga hyreskontrakt till en bredare målgrupp”, säger Spiltans VD Per H Börjesson.

”Vi valde Spiltan som partner för att de inte har någon exitstrategi så att vi tillsammans kan utveckla P&E Persson på lång sikt. Med kapitalet från Spiltan, som tillförs P&E Persson i en nyemission, kan vi både ta större positioner i existerande typ av stora projekt där vi tar mindre ägarandelar och öka andelen fastigheter där vi är majoritetsägare. Under de närmaste åren gör vi också bedömningen att det kommer att finnas stora möjligheter för en aktör med större kapitalresurser att förvärva byggrätter och fastighetsutvecklingsprojekt som fått problem med finansieringen”, säger Per-Olof Persson VD för P&E Persson. 

P&E Persson har huvudkontor i Kalmar men ansvarar för förvaltning och administration av framförallt kommersiella fastigheter i hela landet med en total yta på 1 000 000 m2. Exempel på fastigheter där man är delägare och sköter förvaltningen är det nybyggda Linnéuniversitetet, köpcentrat Baronen och bostadsutvecklingsprojektet Linnéstaden i Kalmar samt Ralf Ekblads Fastigheter AB i Jönköping. Exempel på fastighetsbolag som är dotterbolag är Nordfjord AB (gamla Volvofabriken i Kalmar) och Köpingbaden Utv. AB på Öland.

 

För mer information:
Per-Olof Persson, VD P&E Persson, tel 070-309 7280 eller p-o.persson@peop.se
Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan, tel 0708-797101 eller phb@spiltan.se

 

P&E Persson har sedan 1991 utvecklat, förvaltat och varit ägare i en rad framgångsrika fastighetsprojekt tillsammans med stora institutioner som till exempel REGIO, Postens Pensionsstiftelse, ALMA Property Partners IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse, och Sveafastigheter/Brunswick Real Estate. Koncernen har totalt ca 70 anställda på kontor i Kalmar, Jönköping och Stockholm. Totalt förvaltar koncernen 1 000 000 m2 fastigheter med fokus på undervisningslokaler, kommersiella lokaler och köpcentra. Marknadsvärdet på delägda fastigheter, dotterbolag och utvecklingsprojekten uppgår till ca 1,5 miljard kronor. Mer information finns på www.poep.se

Om Investment AB Spiltan 
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i lönsamma noterade och onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan äger idag en portfölj värderad till ca 5 miljarder kronor. Spiltan har idag ca 3 100 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins.com/Alternativa Listan (www.pepins.com). Mer information finns på www.spiltan.se.

 

Taggar:

Citat

"Det skall bli otroligt spännande att, tillsammans med familjen Persson och de kompetenta medarbetarna, fortsätta utveckla en framgångsrik fastighetskoncern genom att öka antalet investeringar och sprida möjligheten att investera i fastigheter med långsiktiga hyreskontrakt till en bredare målgrupp”,
Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan