Flaggningsmeddelande i Amhult 2 AB

Report this content

Investment AB Spiltan har ökat innehavet i fastighetsbolaget Amhult 2 AB och antalet aktier uppgår nu till 386 440 B-aktier. Det innebär att Spiltan nu innehar 5,6 % av kapital och 1,5 % av rösterna i bolaget, en ökning från tidigare 4,38 % respektive 1,2 %.

B-aktien i Amhult 2 är noterad på Spotlight Stock Market sedan maj 2005.

– Fastigheter är ett av Investment AB Spiltans affärsområden och diversifierar vår portfölj. Vi är en långsiktig ägare och har succesivt utökat vårt innehav i Amhult 2, säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan.

För mer information kontakta:
Per H Börjesson, vd, e-post: phb@spiltan.se, tel: 0708-797 101

Om Spiltan:
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till över 6,5 miljarder kronor, med en spännvidd från fastigheter till techbolag. Några av innehaven: Paradox Interactive, NuvoAir, P&E, XMReality, Train Alliance och Spiltan Fonder. Spiltan har ca 5 000 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins. Mer information finns på Spiltan.se    

Dokument & länkar

Citat

Fastigheter är ett av Investment AB Spiltans affärsområden och diversifierar vår portfölj. Vi är en långsiktig ägare och har succesivt utökat vårt innehav i Amhult 2.
Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan.