P R E S S M E D D E L A N D E: Spiltan satsar på att digitalisera den svenska skolan genom en investering i läromedelsbolaget Digilär

Report this content

2015-06-15

Investment AB Spiltan har genom nyemission och förvärv av aktier gått in som 49,5 %-ig delägare i Digilär (www.digilar.se ). Digilär är ett snabbt växande entreprenörsbolag och är ett av de ledande bolagen i Sverige inom digitala läromedel för årskurserna 7-9 och gymnasiet.

-         ”Genom Spiltan får vi tillgång till kompetens och kapital inför vår fortsatta expansion. Digitala läromedel är en av nycklarna för att förbättra studieresultaten i den svenska skolan. Nu kan vi satsa mer på marknadsföring och utveckling för att introducera våra digitala läromedel på ännu fler skolor ” säger Stellan Wigh, VD och grundare av Digilär.

-         ”Att grundaren väljer Spiltan som partner visar att vår modell att köpa minoritetsposter i lönsamma svenska bolag i tillväxtbranscher fungerar. I jämförelse med andra länder ligger Sverige efter med att använda digitala läromedel för att utveckla undervisningen och vi ser fram emot att göra en insats för att ta tillvara denna potential som finns ” säger Håkan Sjunnesson investment manager på Spiltan. 

För mer information kontakta:

Stellan Wigh, grundare av Digilär: stellan@digilar.se – 0703-38 29 22

Håkan Sjunnesson, Investment manager, Investment AB Spiltan: 0709-22 66 55

Digilär är ett digitalt läromedelsföretag som har helt digitala läromedel i praktiskt taget alla ämnen i åk 7-9 på grundskolan och i svenska, matematik, engelska, historia, samhällskunskap och religionskunskap på gymnasiet.  Idag har Digilärs läromedel 65 000 användare.

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag med ett totalt kapital på cirka 700 miljoner kronor som framförallt investeras i lönsamma onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan har cirka 1900 aktieägare och aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se) . Mer information finns på www.spiltan.se  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Genom Spiltan får vi tillgång till kompetens och kapital för vår fortsatta utveckling
Stellan Wigh, VD Digilär