Investment AB Spiltans portföljbolag Kuststaden och KlaraBo går samman och bildar ett nytt bostadsfastighetsbolag

Report this content

Det nya bolaget kommer att ha ett totalt fastighetsvärde om drygt 6 miljarder kr. Investment AB Spiltan äger sedan tidigare aktier i både Kuststaden och KlaraBo och kommer efter samgåendet äga drygt 12 % av det nya, gemensamma bostadfastighetsbolaget.

KlaraBo Sverige AB (”KlaraBo”) går samman med Kuststaden Projektutveckling AB och KPU Bostadsförvaltning AB (tillsammans ”Kuststaden”) genom ett aktiebyte där aktieägare i Kuststaden erhåller nyemitterade aktier i KlaraBo. Det nya renodlade bostadsfastighetsbolaget kommer att ha ett totalt fastighetsvärde om drygt 6 miljarder kronor och över 5 000 lägenheter i förvaltning.

KlaraBo kommer att fortsätta med sina förberedelser inför en planerad notering och bolaget har som uttalad ambition att bli en av de största noterade bostadsfastighetsbolagen i Sverige. Samgåendet med Kuststaden skapar skalfördelar och bolagens fastighetsbestånd kompletterar varandra.

– Vi har investerat i olika fastighetsprojekt tillsammans med entreprenörerna Patrick Johansson och Magnus Klintheim som grundat Kuststaden i tio år, säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan. Idag är vi största ägare i Kuststadens nuvarande fastighetsbolag. Under 2020 investerade Spiltan i KlaraBo och har lärt känna bolaget och dess ledning. Vi ser många synergier och jag är därför övertygad om att samgåendet mellan Kuststaden och KlaraBo kommer att generera en högre värdetillväxt och gynna båda parter.

För mer information kontakta:

Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan, telefon: 0708-797 101, e-post: phb@spiltan.se 

Om Spiltan:

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till cirka 7 miljarder kronor, med en spännvidd från fastigheter till techbolag. Några av innehaven: Paradox Interactive, P&E Fastigheter, Kuststaden, NuvoAir, XMReality och Spiltan Fonder. Spiltan har över 5 000 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins. Mer information finns på spiltan.se.  

Dokument & länkar

Citat

Vi ser många synergier och jag är därför övertygad om att samgåendet mellan Kuststaden och KlaraBo kommer att generera en högre värdetillväxt och gynna båda parter.
Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan