Flaggningsmeddelande i Alcadon Group AB

Report this content

Stockholm 2019-08-15

Investment AB Spiltan har ökat innehavet i Alcadon Group AB till 6,18 % av kapital och röster. Antalet aktier uppgår nu till 1 042 130 st.

Aktien är noterad på Nasdaq OMX First North.

För mer information kontakta:
Per H Börjesson, VD 

Investment AB Spiltan
Grevgatan 39
114 53 Stockholm
Tel: 0708-797 101

Om Investment AB Spiltan
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i lönsamma noterade och onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan äger idag en portfölj värderad till ca 5 miljarder kronor. Spiltan har nu ca 3 600 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins.com/Alternativa Listan (www.pepins.com). Mer information finns på www.spiltan.se.

Taggar:

Dokument & länkar