Flaggningsmeddelande i Teqnion AB

Investment AB Spiltan har ökat innehavet i Teqnion AB till 10,39 % av kapital och röster, från tidigare 7,45 %. Antalet aktier uppgår nu till 1 676 150 st.

Aktien är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan den 4 april 2019.

Vi investerade i Teqnion redan 2018 då bolaget var onoterat och har med intresse följt bolagets utveckling. Spiltan ser långsiktigt på sitt ägande i Teqnion och tog möjligheten att öka sitt ägande genom denna transaktion, säger Mikael Vaezi, Investment Manager på Spiltan.

För mer information kontakta:
Mikael Vaezi, Investment Manager, tel: +46-70-406 88 17 eller mikael@spiltan.se

Om Investment AB Spiltan
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till cirka 6 miljarder kronor, med en spännvidd från fastigheter till techbolag. Några av innehaven: Paradox Interactive, Besedo, P&E Persson, XMReality, Train Alliance och Spiltan Fonder. Spiltan har ca 4 000 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins.com. Mer information finns på Spiltan.se. 

Prenumerera

Dokument & länkar