Investment AB Spiltan - Årsredovisning 2013

I bilagd pdf återfinns Investment AB Spiltans Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31

För mer information kontakta:
Per H Börjesson, VD 
Investment AB Spiltan
Grevgatan 39
114 49 Stockholm
Tel: 0708-797 101

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag och nätverk med ett totalt kapital på cirka 400 miljoner kronor som framförallt investeras i minoritetsposter i lönsamma onoterade bolag. Spiltans värdeord är att köpa för att behålla, långsiktighet, vi tror på Sverige, bra avkastning och att ha roligt. Spiltan är också största ägare till ett antal nya koncept inom finansiella tjänster som Alternativa aktiemarknaden, Spiltan Fonder och Finans- och Inkassobolaget mfin.se . Spiltan har cirka 1800 aktieägare och aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se) Mer information finns på www.spiltan.se och www.facebook.com/spiltan

Taggar:

Om oss

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i spännande svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till ca 5 miljarder kronor, med en spännvidd från fastigheter till techbolag. Några av innehaven: Paradox Interactive, Besedo, Forza Football, P&E Persson, Pickit och Spiltan Fonder. Spiltan har nu ca 3 900 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins.com. Mer information finns på Spiltan.se

Prenumerera

Citat

Under 2013 steg Spiltans uppskattade substansvärde med 51% vilket faktiskt utgör ett av de bästa årsresultaten sedan vi startade.
Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan