Investment AB Spiltan (publ) offentliggör informationsmemorandum i samband med planerad notering på NGM PepMarket

Report this content

Investment AB Spiltan (publ) offentliggör informationsmemorandum i samband med den planerade noteringen på Nordic Growth Markets nya handelssegment NGM PepMarket.

Det upprättade informationsmemorandumet bifogas detta pressmeddelande och finns tillgängligt på bolagets hemsida spiltan.se samt på pepins.com.

Första handelsdag för Spiltanaktien på NGM PepMarket är beräknad till den 26 oktober 2021.

Noteringsbeslutet är villkorat av att Investment AB Spiltan uppfyller det formella noteringskravet att ingen ny information framkommer som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven.

– Då Spiltan i dagsläget har gott om likvida medel och inte har behov av kapital kommer ingen nyemission att ske i samband med noteringen, säger Per H Börjesson, vd för Investment AB Spiltan. Noteringen ska i stället ses som ett sätt att öka tillgängligheten på Spiltanaktien. På Spiltan har vi alltid sett våra aktieägare som partners och vi välkomnar alla gamla och nya aktieägare att fortsätta äga och investera i Spiltanaktien.
 

Om NGM PepMarket
NGM PepMarket är ett handelssegment med handel koncentrerad till en dag i veckan och är ett samarbete mellan Nordic Growth Market (NGM) och Pepins. Listnings- och informationskraven på NGM PepMarket är samma som på NGM Nordic SME.

Vid lanseringen av NGM PepMarket den 26 oktober blir Investment AB Spiltan det första bolaget att handlas på det nya innovativa handelssegmentet. Spiltanaktien kommer därmed att kunna ägas via ISK och handlas via NGM:s medlemmar som nätmäklare och banker. Veckovis handel gör det även möjligt för alla att hinna ta del av information kring bolaget inför varje handelstillfälle.
 

Om aktien:
Handelsplats: NGM PepMarket förutsatt godkänd ansökan
Planerad första dag för handel på NGM PepMarket: 26 oktober 2021
ISIN-kod: SE0013382546       
Kortnamn: SPLTNFinansiell rådgivare:
Pepins Group AB (publ), 08-673 17 90, info@pepins.com, pepins.com
 

Mentor:
FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, fnca.se

För ytterligare information kontakta:
Per H Börjesson, vd, Investment AB Spiltan, +46-70 879 71 01, phb@spiltan.se

Om Spiltan:
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska företag som drivs av duktiga entreprenörer. Spiltan äger idag en portfölj värderad till cirka 6,5 miljarder kronor som består av tech, finans, fastigheter och industri. Några av innehaven: Paradox Interactive, NuvoAir, Besedo, Pepins, Spiltan Fonder, KlaraBo, P&E Fastigheter och Teqnion. Spiltan har cirka 5 600 aktieägare och första beräknade handelsdag för aktien på NGM PepMarket är 26 oktober 2021. Mer information finns på Spiltan.se.