Investment AB Spiltan publicerar årsredovisning för 2018 – substansvärdet ökat med 36 %

Report this content

Spiltan har nu lagt ut årsredovisningen för 2018 på www.spiltan.se och kallar samtidigt till årsstämma den 18 maj på Cirkus på Djurgården i Stockholm.

Spiltan har haft en fantastisk utveckling under året, substansvärdet har ökat med 3 770 kr/aktie och portföljen är nu värd ca 5 miljarder kronor. Extra roligt är att antalet aktieägare ökar kontinuerligt med närmare hundra nya aktieägare vid varje handelstillfälle. Skämtsamt berättar VD, Per H Börjesson, på sid 28 i årsredovisningen om de aktieägare som för många år sedan fick betalt i Spiltanaktier och idag helt plötsligt insett att de blivit riktigt ”rika”.

VD framhåller bl a i ”VD har ordet” Paradox’ fortsatt framgångsrika utveckling och att Spiltan kraftigt förstärkt sin organisation med två välmeriterade Investment Managers, Göran Pallmar och Björn Persson samt anställt Kent Söderström som CFO (bl a medgrundare av Alternativa aktiemarknaden). Detta har i sin tur resulterat i en ökad investeringstakt och man har under året investerat i åtta nya bolag. Även Spiltan Fonder har haft ett mycket framgångsrikt år och har nu ca 52 miljarder kronor i förvaltat kapital.

I februari 2019 meddelades också att Spiltan investerat 185 miljoner kronor i fastighetskoncernen P&E Persson – Spiltans största investering någonsin.

För mer information kontakta:
Per H Börjesson, VD 
Investment AB Spiltan, Tel: 0708-797 101 eller phb@spiltan.se
Kent Söderström, CFO Investment AB Spiltan, Tel: 08-545 873 90 eller kent@spiltan.se

Om Investment AB Spiltan
Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i lönsamma noterade och onoterade bolag som drivs av duktiga entreprenörer. Genom långsiktighet, personligt engagemang och entreprenörskap skapar Spiltan förutsättningar för en stabil utveckling och bra avkastning. Spiltan äger idag en portfölj värderad till ca 5 miljarder kronor. Spiltan har nu ca 3 400 aktieägare och aktien handlas månadsvis på Pepins.com/Alternativa Listan (www.pepins.com). Mer information finns på www.spiltan.se.

Taggar: