Pressmeddelande: Handel av Spiltanaktien pågår 15-20 juni på Alternativa aktiemarknaden - Spiltans kurs satt till 670 kr

 

Spiltans substansvärde per Spiltanaktie är 656 kr (+12 kr sedan senaste handelsperioden) inför handeln som inleddes onsdag den 15 juni.Kursen har nu satts till 670 kr och handeln pågår till måndag den 20 juni kl 16.00 på Alternativa aktiemarknaden - www.alternativa.se - där du kan följa handeln även i övriga onoterade bolag.
 
Läs hela portföljen på Spiltans hemsida - www.spiltan.se/spiltan - under Aktuell portfölj.
Nedgångar på de noterade innehaven sedan den senaste handeln har kompenserats av ökade värden på onoterade innehav. Bl a har värdet på aktierna i Slite Vind ökat (+ 4 kr per Spiltanaktie) Läsa även VDs anförande på årsstämman. Nya rapporter från Procuritas per Q1, 2011 har inkommit, vilket påverkat värdet positivt med ca 5 kr/Spiltanaktie.

Dessutom har aktieinnehavet i Boule ökats med 2 kronor per Spiltanaktie i samband med bolagets notering på Stockholmsbörsen.

För mer information kontakta:
Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan
Tel: 0708-79 71 01 -
phb@spiltan.se

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag och nätverk med ett totalt kapital på cirka 185 miljoner kronor som framförallt investeras i stabila onoterade bolag. Spiltan köper minoritetsposter i stabila onoterade bolag. Spiltans värdeord är att köpa för att behålla, långsiktighet, vi tror på Sverige, bra avkastning och att ha roligt - ”livet är för viktigt för att tas på allvar”. Spiltan är största ägare till ett antal nya koncept inom finansiella tjänster som Alternativa aktiemarknaden, Spiltan Fonder, Boonus.se och Finans- och Inkassobolaget mfin.se . Spiltan har cirka 1250 aktieägare och aktien handlas på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se) Mer information finns på www.spiltan.se och www.facebook.com/spiltan

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar